Go to Top

Inštruktor joge

Inštruktor joge? Zakaj pa ne!

Inštruktor joge je vse bolj pogost poklic – ali vsaj hobi tudi v Sloveniji. Joga pripomore k umirjenosti in osredotočenosti uma. Cilj višjih stopenj joge pa je doseči samospoznanje.

Tako lahko za poučevanje kot inštruktor joge registrirate status samostojnega podjetnika, družbo z omejeno odgovornostjo in podobno. Če ste že zaposleni in torej polno zavarovani, pa se lahko odločite tudi za popoldanski s.p. Ob registraciji poslovnega subjekta morate registrirati tudi primerno dejavnost. Pri tem vam bodo v pomoč naši izkušeni svetovalci na VEM točki Data. V Standardni klasifikaciji dejavnosti vam bodo pomagali poiskati primerno dejavnost. Za poučevanje joge je to »izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (SKD 85.510)«.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Kdo lahko uči jogo? So posebni pogoji za učitelja joge?

Učitelj, vaditelj oziroma inštruktor joge je lahko oseba, ki se je usposobila za to po veljavnem programu usposabljanj strokovnih delavcev v športu na podlagi 48. in 49. člena Zakona o športu. Na podlagi tega zakona mora biti ta oseba tudi vpisana v razvid zasebnih športnih delavcev. Vpis se izvede na podlagi vloge pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Licenca sicer ni potrebna, ampak…

Inštruktor joge ste lahko sicer – kar se zakonodajnih določil tiče – brez posebne licence. Če pa govorimo o določenem stilu joge (Jivamukti, Forrest, Hormonska joga, Dharma, Iyengar ipd.) so to stili joge, ki so tržno zaščiteni. Zato se lahko njihovo ime uporablja le pod določenimi pogoji. Torej, če inštruktor joge navaja nek stil za svojega, ima na nek način sklenjeno pogodbo s posamezno šolo joge. Ima diplomo ali certifikat te šole, je včlanjen v njihovo združenje in poučuje stil joge, ki je jasno definiran.

Gre namreč za učenje po določenem sistemu, ki je intelektualna lastnina. Poučevanje po takem sistemu pa zahteva licenco, izdano s strani nosilca te pravice.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja