Go to Top

Inovacijska dejavnost: opravlja jo skoraj polovica slovenskih podjetij

V obdobju od 2012 do 2014 je bila inovacijska dejavnost podjetij v Sloveniji prisotna skoraj pri polovici, natančneje pri 46 odstotkih podjetij. V primerjavi s predhodnim triletnim obdobjem (2010–2012) se je inovacijska dejavnost v odstotnih točkah zmanjšala za 0,6 točke.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja.

Več informacij

Inovacijska dejavnost: v njej je aktivnih skoraj 46 odstotkov podjetij

Inovacijska dejavnostSkoraj 46 odstotkov podjetij je v obdobju 2012–2014 na trg uvedlo nove ali bistveno izboljšane proizvode, postopke, organizacijsko ali trženjsko inovacijo oziroma so inovacijske aktivnosti začeli in jih še niso dokončali ali so jih predčasno opustili. Ta podjetja imenujemo inovacijsko aktivna podjetja.  Največ inovacijsko aktivnih podjetij, 48 odstotkov, je uvedlo tehnološko in tudi netehnološko inovacijo. Za inovacijsko aktivno podjetje se šteje tudi podjetje ki je uvedlo tehnološki ali netehnološko inovacijo.

Med tehnološko inovativnimi podjetji je bilo skoraj 49 odstotkov takih, ki so uvedla tako inovacijo proizvoda kot tudi inovacijo postopka. Organizacijsko in trženjsko inovacijo (netehnološko) je uvedlo nekaj manj kot 42 odstotkov podjetij.

Mala podjetja inovacijsko manj aktivna

Delež inovacijsko aktivnih podjetij se povečuje z velikostjo podjetja: med malimi podjetji (tj. podjetji z 10­–49 zaposlenimi) jih je bilo v obdobju 2012–2014  1.282 podjetij (skoraj 40 odstotkov), med srednje velikimi podjetji (tj. podjetji s 50–249 zaposlenimi) 480 (63 odstotkov), med velikimi podjetji (tj. podjetji, ki imajo več kot 250 zaposlenih) pa 143 podjetij (87 odstotkov).

Skoraj 46 odstotkov podjetij v Sloveniji je inovacijsko aktivnih!

Klikni in deli

Delež inovacijsko aktivnih podjetij nekoliko večji med podjetji v predelovalnih kot med podjetji v storitvenih dejavnostih. Podjetja iz predelovalnih dejavnosti so še vedno v ospredju s skoraj 50-odstotnim deležem inovacijsko aktivnih, medtem ko je bilo takih v izbranih storitvenih dejavnostih nekaj več kot 42 odstotkov vseh opazovanih podjetij.

izobraževanje

Potni nalogi

Nepravilno izpolnjeni in vodeni potni nalogi predstavljajo dodatno plačilo davka tako za podjetje kot tudi zaposlenemu. Nepravilno napisane in obračunane potne naloge davčni inšpektor z lahkoto odkrije.

Več informacij

Vir: Surs

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja