Go to Top

Finančni kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja

Finančni kazalniki prikazujejo, ali strategija podjetja prispeva k boljšemu finančnemu stanju in situaciji podjetja v poslovnem svetu.

izobraževanje

Želite voditi svoje poslovne knjige, a menite, da je to nemogoče, saj nimate ustreznega znanja? Pridružite se nam na delavnici, kjer vas bomo v teoriji in praksi naučili enostavnega knjigovodstva.

Več informacij

V podjetju Data d. o. o. smo pripravili seznam finančnih kazalnikov, ki  prikazujejo uspešnost poslovanja podjetja.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo oziroma dobiček pred obrestmi in davki (EBITDA)

finančni kazalniki

Gre za enega izmed osnovnih pokazateljev poslovne uspešnosti podjetja, ki upošteva predpostavljeno naravo amortizacije kot računovodske kategorije. Amortizacija je namreč zgolj računovodski poseg in kot takšen nima nobenega vpliva na denarni tok podjetja, zato se pri izračunavanju EBITDA prišteva nazaj k dobičku iz poslovanja.

Dobiček iz poslovanja pa izključuje tudi učinke financiranja, izrednih dogodkov ter drugih nedenarnih računovodskih posegov.

Donosnost premoženja oziroma dobičkonosnost sredstev (ROA)

Gre za kazalnik, ki prikazuje, kako uspešno je podjetje v povezavi z njegovimi celotnimi sredstvi. Večja, kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje podjetje. Gre za prikaz učinkovitosti menedžmenta pri uporabi sredstev za generiranje dobičkov.

Donosnost lastniškega kapitala (ROE)

Ta finančni kazalnik se meri na podlagi razmerja čistega dobička in lastniškega kapitala. Prikazuje, koliko dobička lahko podjetje ustvari glede na vire, ki mu jih zagotavljajo njegovi delničarji.

Dobičkonosnost prihodkov oziroma zahtevana donosnost (ROR)

Gre za finančni kazalnik, ki prikazuje izgubo oziroma dobiček posamezne investicije v določenem obdobju.

Ekonomska dodana vrednost (EVA)

Gre za neto dobiček podjetja, ki je zmanjšan za primerno vrednost vseh oportunitetnih  stroškov celotnega kapitala, investiranega v podjetje. Ekonomsko dodana vrednost je povezana z merjenjem produktivnost podjetja, ki na neposreden način izpostavi načine, kako bi bilo mogoče izboljšati učinkovitost poslovanja podjetij.

izobraževanje

Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah

Niste prepričani, kako bi lahko razvili svojo idejo, za katero ste prepričani, da bo v poslovnem svetu precej dobičkonosna? Na seminarju vas vodimo in vam v pičlih štirih urah pomagamo sestaviti enostaven, a učinkovit, poslovni načrt.

Več informacij

Rast prodaje oziroma stopnja rasti (g)

Finančni kazalnik se izračunava na letni ravni in prikazuje stopnjo povečane rasti oziroma količino izdelkov ali storitev posameznega podjetja.

Ustvarjanje denarnih pritokov oziroma pritok denarja (CIF)

Zadnji finančni kazalnik, ki ga bomo tokrat omenili, pa prikazuje pritok denarja, ki ga je podjetje prejelo zaradi poslovanja, investiranja in financiranja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja