Go to Top

Evropski okoljski znak za turistične nastanitve

Ponudniki turističnih nastanitev lahko pridobijo nepovratna sredstva za potek pridobitve mednarodnih okoljskih znakov, med katerimi je tudi evropski okoljski znak. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, znaša 98.000 evrov. Upravičenci jih bodo lahko pol koristili letos, drugo polovico pa prihodnje leto.

Razpis, ki spodbuja uvajanje in implementacijo okoljskih znakov za turistične nastanitve je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo v Uradnem listu. Nanj se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega ter zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za turistične nastanitve, piše STA.

Upravičenci lahko kandidirajo za Znak za okolje EU (evropski okoljski znak) ter znake Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping. Izberejo pa lahko kandidaturo za največ dva znaka hkrati. Višina sofinanciranja za posamezen objekt lahko dosega največ 7000 evrov.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. decembra 2018. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 30. maja letos, drugo pa 3. julija. V letu 2018 bo prvo odpiranje vlog 16. januarja in drugo 10. aprila.

Evropski okoljski znak

Znak za okolje Evropske unije (Ecolabel flower oziroma okoljska marjetica) je instrument zagotavljanja varstva okolja. Je prostovoljen in osnovan na tržni osnovi. Evropski okoljski znak odlikuje proizvode oziroma storitve, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila glede uporabnosti. Za pridobitelja evropski okoljski znak pomeni dodano vrednost in konkurenčno prednost na rastočem trgu blaga in storitev.
Evropski okoljski znak je Evropska unija uvedla že leta 1992. Njegovega pridobitelja pa znak zavezuje k trajni strategiji varovanja okolja v celotnem življenjskem obdobju proizvodov oziroma storitev, ki jih ponuja tržišču.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja