Go to Top

Družbe z omejeno odgovornostjo- jo bo po novem težje ustanoviti?

Družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) so pod vplivom novega ZGD-1

Družbe z omejeno odgovornostjo se po novem predlogu novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ustanavlja pod novimi, bolj strogimi pogoji. Kateri novi pogoji so predlagani?

Informativni izračun plače

Družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) – kje jo lahko registrirate?

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko najbolj preprosto registrirate pri našem podjetju DATA d.o.o.. Postopek je pri nas tudi brezplačen!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Prednost registracije pri nas je tudi v tem, da je na sami lokaciji pri nas tudi popoln računovodski servis. Pri nas lahko najdete tudi davčne svetovalce, koristite pravno podporo ali najdete strokovnjake za delo tujcev. Vse na enem mestu!

Družbe z omejeno odgovornostjo – kakšne so nove omejitve za ustanovitev?

S predlogom zakona se širi nabor kaznivih dejanj, ki posamezniku onemogočajo odpiranje novo ustanovljenih družb, in sicer s kaznivimi dejanji zoper človekovo zdravje ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Prav tako se na novo iz poslovnega okolja izločajo osebe, ki so bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu davčnih zavezancev, katerim je identifikacija za namene DDV prenehala zaradi suma zlorabe identifikacije za namene DDV oziroma če je FURS ugotovil, da je davčni zavezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV.

Informativni izračun za normirance

Osnovni kapital novo ustanovljene družbe

Novela ZGD-1K posega v prakso dvigovanja najnižjega dovoljenega osnovnega kapitala iz transakcijskih računov na novo ustanovljene družbe. Namen je onemogočiti ustanavljaje  z namenom veriženja družb, s katerimi so povezane nepoštene poslovne prakse kot npr. pridobitev delovnega dovoljenja, izogibanje plačilu plač, odškodnin, davkov in prispevkov, pranje denarja, ustanavljanje slamnatih družb, sklepanje navideznih poslov itd.

Ker so se dosedanji ukrepi izkazali za neučinkovite, novela ZGD-1K določa dodatno omejitev, po kateri novo ustanovljene družbe ne mogla odpreti ali pridobiti poslovnega deleža oseba, kateri je bila s strani Tržnega inšpektorata RS izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z nedovoljenim posegom v osnovni kapital.

Informativni izračun plače

Izenačenje položaja slovenskih in tujih pravnih in fizičnih oseb

Po sedanji ureditvi se podatki o nekaznovanosti in obstoju okoliščin iz 10.a člena ZGD-1K za osebe iz druge države članice ali tretjih držav ne preverjajo. Po novem pa bodo morale tudi tuje osebe, v kolikor podatki ne bodo dostopni preko vzajemno povezanih uradnih registrov, pristojnemu organu dostaviti uradno potrdilo pristojnega organa, ki šteje za dokazilo o neobstoju omejitev za ustanovitev družbe ali pridobitve poslovnega deleža, ki je pogoj za registracijo novoustanovljene družbe.

Pri komuniciranju s tujimi delavci je zdaj izrecno dovoljena uporaba jezika, ki ga ti delavci razumejo in ne več nujno (samo) slovenščine oz. italijanščine ali madžarščine, kot prej.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Razširitev podatkov za prvi vpis družbe v register

Novela ZGD-1K dopolnjuje tudi seznam podatkov, ki jih mora vsebovati prijava za prvi vpis družbe v register. Dodatno bo k prijavi potrebno dodati tudi poslovni in elektronski naslov družbe. Noveliran zakon naj bi na novo tudi določal pojem poslovnega naslova.

Pravni nasvet

Ostale novosti

Z namenom bolj učinkovitega inšpekcijskega nadzora se dodaja zahteva, da družba vso poslovno dokumentacijo hrani na poslovnem naslovu družbe.

Spremembe se obetajo tudi glede bolj enakovredne zastopanosti spolov v organih vodenja in nadzora družb. Velike in srednje družbe, ki revidirajo letna poročila, bodo tako morale razkriti razmerje obeh spolov v organih vodenja in nadzora, cilje družbe katerim sledi, ter vpliv teh ciljev na postopke izbire članov vodstva.

Novela ZGD-1K določa tudi spremembe na področju notranje revizije v delniških družbah. Določa se večja profesionalizacija, strokovnost in neodvisnost notranje revizije. Dodatno pa so opredeljene tudi pristojnosti nadzornega sveta, če notranjo revizijo izvajajo zunanji izvajalci.

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Zakaj dodatni pogoji za ustanavljanje za ustanovitev gospodarskih družb?

Sprejetje novele ZGD-1 je potrebno zaradi uskladitve z Direktivo (EU) 2017/828, z dne 17. maja 2017, s katero se nadaljuje proces posodobitve evropskega prava družb in korporacijskega upravljanja.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja