Go to Top

Davek lahko plačate tudi v obrokih

Določeni poslovni subjekti težko izpolnjujejo davčne obveznosti, vendar je mogoče davek plačati tudi v obrokih.

v obrokihPoslovni subjekti so pravne osebe oziroma združenja oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, samostojni podjetniki posamezniki ter posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Če obstaja hujša gospodarska škoda

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, da se poslovnemu subjektu lahko dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev.

To je možno, če davčnemu zavezancu nastane hujša gospodarska škoda in bi mu obročno plačevanja davka preprečilo hujšo gospodarsko škodo.

Kot razlog za hujšo gospodarsko škodo po 102. členu Zakona je navedena trajnejša nelikvidnost ali izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati.

Če ni hujše gospodarske škode

Posebna vrsta odloga plačila davka je določena v 103. členu Zakona, če ne obstaja hujša gospodarska škoda. V tem primeru mora zavezanec imeti zavarovanje ali pa davčni službi dovoli zastavno pravico na svoji lastnini.

Obročno plačilo se lahko dovoli v 12 mesečnih obrokih.

Plačevanje v obrokih ni mogoče

Obročno plačilo davka ni mogoče:

  • globe in stroške postopka o prekrških
  • akontacije davka ali davčni odtegljaj
  • prispevke

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb [hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja