Go to Top

Davčno potrjevanje računov malih zavezancev: vlada je proti razširitvi izjem

Vlada se ne strinja s predlogom, da bi ukinili davčno potrjevanje računov malih zavezancev. Na zadnji seji so namreč zavrnili predlog spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) v katerem so poslanci predlagali razširitev izjem za davčno potrjevanje računov malih zavezancev.

Če bi bil predlog sprejet, bi to pomenilo, da davčno potrjevanje računov ne bi bilo več obvezno za 49 odstotkov zavezancev, ki so vključeni v sistem davčnega potrjevanja računov in sedaj davčno potrjujejo račune, so sporočil z Ministrstva za finance.

Nove izjeme bi zajemale male zavezance, ki nimajo več kot 50 tisoč evrov letnega obdavčljivega prometa in prostovoljna gasilska društva. V predlogu je bila tudi ukinitev globe za kupca, ki ne prevzame in zadrži računa ob izhodu iz poslovnega prostora oziroma ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi. Globo v predlogu nadomešča opomin.

izobraževanje

Mini blagajna po korakih

Udeležbo na seminarju svetujemo vsem, ki boste do izteka prehodnega obdobja redno izdajali račune le iz vezane knjige računov ali iz Mini blagajne – društvom, majhnim in popoldanskim podjetnikom in drugim.

Več informacij

Davčno potrjevanje računov malih zavezancev: Kaj pravi vlada?

Davčno potrjevanje računov malih zavezancev

  • Izhodišče ZDavPR je bilo, da zakon ne omogoča izjem.
  • Obveznost davčnega potrjevanja računov velja za vse subjekte, ki so v skladu z DDV predpisi dolžni izdati račun, pri tem pa prav zavezanci z manjšim obsegom prometa praviloma pogosteje sprejemajo gotovino in so kot taki naslovniki obveznosti po ZDavPR.
  • Pri vzpostavitvi sistema davčnega potrjevanja računov je bil upoštevan finančni vpliv nove obveznosti na subjekte in prav zaradi zavezancev z manjšim prometom in majhnim številom izdanih računov in društev je bilo v ZDavPR določeno prehodno obdobje, v katerem ti zavezanci lahko uporabljajo vezane knjige računov (VKR) in vzpostavljena spletna mini blagajna na portalu eDavki.
  • Z izvzetjem davčnih zavezancev z obdavčljivim prometom do 50.000 evrov v skladu s predlogom zakona, bi iz sistema davčnega potrjevanja računov izpadlo približno 70  odstotkov potencialnih zavezancev, če kot približek deleža upoštevamo delež zavezancev za davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) in dohodnino od dohodka iz dejavnosti (DDD). Zavezancev, ki niso dosegli obdavčljivega prometa v višini, ki bi presegala prag 50.000 evrov, pa je bilo v letu 2014 kar okoli 140.000 od skupno približno 200.000 zavezancev.

Vlada nasprotuje razširitvi izjem davčnega potrjevanja računov za male zavezance.

Klikni in deli

  • Izvzetje prostovoljnih gasilskih društev, ki je le ena izmed kategorij društev, bi pomenilo odstop od načela enake obravnave zavezancev; gasilska društva so bila izpostavljena že v javni obravnavi.
  • Morebitne spremembe in prilagoditve sistema davčnega potrjevanja računov morajo temeljiti na celoviti analizi sistema in učinkov ZDavPR, kar bo mogoče šele v drugem četrtletju 2017.
  • 18. marca 2016 je bilo v sistem davčnega potrjevanja računov vključenih 42.860 zavezancev. Po podatkih o obračunih za DDPO in DDD za leto 2014 kar 21.004 izmed teh zavezancev v letu 2014 ni dosegalo praga 50.000 evrov obdavčljivega prometa.

Predlog za odpravo globe za kupca: Kaj meni vlada?

  • Kupec ima pri preprečevanju sive ekonomije pomembno vlogo. S tem, ko zahteva in prevzame račun, prodajalcu onemogoči naknadno prirejanje podatkov o prometu.
  • Namen sankcijske določbe je spodbuditi kupce, da zahtevajo izdajo računa, in sodi v širši sklop ukrepov za dvig zavedanja o pomenu spoštovanja davčnih predpisov.
  • Z določitvijo možnosti kaznovanja kupca le z izrekom opomina sankcija ne bi bila odvračilna in namen določbe, ki predpisuje obveznost jemanja računov ne bi bil dosežen.

Vir: Ministrstvo za finance

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja