Go to Top

Podjetniške novice

Vodena registracija na naši VEM točki

Podjetje Data d.o.o. nudi storitve na VEM točki na stranki prijazen način- tako, da je postopek voden s strani VEM referenta in v določeni obliki tudi svetovan s strani tega referenta. VEM točka in naš referent tako nudita bolj prijazno registracijo nekomu, ki želi to pravno obliko registrirati. Brezplačen termin registracije si lahko rezervirate na tej povezavi. Informativni izračun plače Kaj moram vprašati pred registracijo na VEM točki? Najpogostejša vprašanja so Nadaljuj z branjem

Priprava za trg in trženje semen in semenskega materiala kmetijskih rastlin

Letošnje leto bo za kmetijske rastline in semena morda celo bolj ugodno kot prejšnja in tako lahko pod drobnogled vzamemo dejavnost, ki je ključna za vzgojo kmetijskih rastlin, in zadeva pripravo za trg in trženje semen in semenskega materiala kmetijskih rastlin. Za to dejavnost lahko registrirate svoje podjetje. Kaj vse vključuje priprava za trg in trženje semen in semenskega materiala? Priprava semen in semenskega materiala, vključuje postopke s katerimi se Nadaljuj z branjem

Razporeditev delavca na delo ponoči – kakšne so pravice takšnega delavca?

Delo ponoči oz. nočno delo je oblika organizacije delovnega časa.  Določene storitvene dejavnosti ne morejo delovati brez nočnega dela. To so na primer zdravstvo, promet, nekatere proizvodne dejavnosti, pekarne, ipd. Informativni izračun plače Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja področje nočnega dela. Čas, ki se šteje za nočno delo, je čas med 23. in 6. uro naslednjega dne. Ena ali več ur, opravljenih v tem času, se šteje za nočno Nadaljuj z branjem

Slovenski podjetniški sklad začasno zapira dva vavčerska poziva s področja digitalizacije!

Slovenski podjetniški sklad (SPS) začasno zapira dva vavčerska poziva s področja digitalizacije. Vavčer za digitalne kompetence in Vavčer za digitalni marketing se začasno zapirata zaradi izredno velikega povpraševanja. Termin za ponovno dodeljevanje teh dveh vavčerjev ni znan, a bo zagotovo objavljeno na spletnih straneh sklada. SPS je pričel z objavljanjem vavčerjev v začetku leta 2019 – sicer postopoma, po ciljnih kategorijah za spodbujanje različnih procesov mikro, malih in srednjih podjetjih Nadaljuj z branjem

Razbremenitev davkov in prispevkov od regresa, pomeni vrnitev preplačanega od Fursa – ta obljublja nakazilo že do konca julija!

V kolikor je bil Vaš regres izplačan pred 4.5.2019 ste, upoštevajoč noveli ZDoh-2U in ZPIZ-2H, preplačali akontacijo dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Po novem je namreč regres za letni dopust do višine povprečne plače oproščen teh davščin in prispevkov. Kdaj potemtakem dobite denar nazaj? Informativni izračun plače Zakaj vračilo? S tem ko sta vstopili v veljavo noveli zakona, ki po novem določata, da se regres za letni dopust do Nadaljuj z branjem

Komu ste namenili donacijo dela dohodnine v letu 2018?

Tudi v letu 2018 Vas je 467.980 namenilo del dohodnine za donacije. Donacijo pa je prejelo 5.394 različnih upravičencev, kar je 166 več kot leto pred tem. V skupnem znesku preliminarni podatki kažejo 5.040.711,97 EUR donacij, kar bi tudi predstavljalo porast na leto pred tem, ko je bilo donirano 4.599.270,79 EUR. Informativni izračun dohodnine Tudi upravičenci z največ prejetih donacij se niso spremenili, saj sta med prvima dvema društvo Rdeči Nadaljuj z branjem

Kako urejajo posamične kolektivne pogodbe pravico do jubilejne nagrade?

Jubilejne nagrade niso določene v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Le-ta pripada delavcem, če jo predpisujejo veljavne kolektivne pogodbe, interni akti delodajalca ali pogodba o zaposlitvi. Informativni izračun plače Velikokrat se stranke obračajo na nas v zvezi z vprašanjem glede pravice do jubilejne nagrade. Postavljajo vprašanja kot so npr.: ali se računa skupna delovna doba ali delovna doba pri zadnjem delodajalcu? ali mi po zakonu pripada jubilejna nagrada, glede na Nadaljuj z branjem

Bi izdelovali in prodajali klobuke – aktualna poslovna ideja

Če kdaj, v teh vročih dneh razmišljamo o tem, da bi si glavo pred žgočim soncem zaščitili s klobukom ali kakšnim drugim pokrivalom, kar seveda priporoča tudi zdravstvena stroka. Povpraševanje po raznih pokrivalih, senčnikih in podobnih izdelkih je veliko. Tu pa nastopijo podjetni ljudje, ki imajo prodajno žilico. Ste ročno spretna oseba in izdelujete različne tipe pokrival? Imate dobre ideje in v izdelek znate vnesti nekaj novosti? Morda izdelujete celo Nadaljuj z branjem

Inštrukcije so posebej aktualen način zaslužka v času, ko potekajo popravni izpiti ali jesenski roki mature oziroma izpiti!

Kljub času, ko si veliko nas vzame čas za poletni oddih, so takšni pridni med nami, ki izkoristijo poletne mesece za dodaten zaslužek. Tako so v vročih mesecih posebej pridni tisti, ki takrat izvajajo inštrukcije za šolarje, ki imajo popravne izpite ali gimnazijce, ki se nameravajo udejstvovati v jesenskih rokih mature ali celo študente za septembrske roke izpitov. Izvajanje inštrukcij ali pomoči pri učenju je izredno dobronamerno in odgovorno delo. Nadaljuj z branjem

V kolikor niste vložili ugovora, boste zavezanci iz druge tranše prejeli vračilo dohodnine že do 31.7.2019!

Tisti zavezanci, ki ste prejeli izračune dohodnine v začetku junija 2019, oz. drugi tranši, in niste vložili ugovora zoper izračun, boste prejeli preplačano akontacijo dohodnine do 31.7.2019. Tisti, ki ste uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane elektronsko prek sistema e-Davki, pa ste jo morali že prejeti do 18.7.2019. Izračun dohodnine – olajšava za otroke Datum odpreme informativnega izračuna za vračilo dohodnine lahko enostavno preverite preko spleta Datum odpreme informativnega izračuna Nadaljuj z branjem

Napake volje pri sklepanju pogodb

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste podpisali pogodbo, pa takšnega dogovora dejansko niste želeli? Kaj hitro se namreč lahko zgodi, da kakšno pogodbo sklenemo v zmoti ali pa celo na podlagi prevare ali grožnje. V takšnih primerih govorimo o napakah volje pri sklepanju pogodb. Kakšna pa je pravna narava tako sklenjenih pogodb in kaj lahko storimo? Strokovno sestavljanje pogodb lahko prepustite našim pravnim strokovnjakom. Napake volje Najpogostejše napake Nadaljuj z branjem

Pravice iz javnih sredstev

Ali poznate pravice iz javnih sredstev? Kje jih lahko uveljavljate? Preverili smo nekatere datume nakazil v avgustu 2019! O pravicah iz javnih sredstev, ki vam kot državljanu pripadajo, smo že pisali. Potrebno je izpolniti Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Zakono o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za letne pravice, tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije Nadaljuj z branjem

Pogodbena kazen – v katerih primerih je lahko dogovorjena?

Pogodbena kazen je institut obligacijskega prava, ki služi predvsem zavarovanju oziroma utrditvi obveznosti, ki jih stranki dogovorita z medsebojno pogodbo. Potrebujete pomoč pri sestavljanju pogodb? Obrnite se na pravne strokovnjake v Dati! Stranki se tako s pogodbo lahko dogovorita, da bo ena stranka plačala drugi določen denarni znesek ali preskrbela kakšno drugo premoženjsko korist, če ne bo izpolnila svoje obveznosti ali če bo zamudila z izpolnitvijo obveznosti. Če iz pogodbe Nadaljuj z branjem

Rastlinjaki – rešitev za podjetnike, ki se ukvarjajo s pridelavo zelenjave

Zaradi vremenskih sprememb, ki so iz leta v leto hujše, ukrepajo tudi podjetniki, ki se ukvarjajo s pridelavo in prodajo doma gojene zelenjave. Rešitev zanje so lahko rastlinjaki, ki poskrbijo, da toča in slabo vreme, ne uniči pridelka. Veliko možnosti za inovativne podjetniške ideje ponuja tudi ekološko kmetijstvo. Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je na naši VEM točki Data brezplačna in hitra. Rastlinjake ne morete postaviti Nadaljuj z branjem