Go to Top

Podjetniške novice

Cepljenje v Sloveniji proti Covid-19

Cepljenje v Sloveniji je na voljo tudi tujcem Cepljenje v Sloveniji zoper Covid-19 se je začelo v začetku letošnjega leta. Prioritetne skupine so bili starejši in kronični bolniki. S potekom časa pa so na vrsto prišle tudi že druge skupine, ki so se prijavile na cepljenje. Cepljenje v Sloveniji pa ni namenjeno zgolj slovenskim državljanom, temveč tudi določenim tujcem. Izračunajte si plačo! Cepljenje kot zaščitni ukrep Cilji cepljenja so preprečiti Nadaljuj z branjem

Socialno zavarovanje – prijava je obvezna

Socialno zavarovanje je obvezno, v nasprotnem primeru delodajalcu grozi globa Socialno zavarovanje je za delavca obvezno, delodajalec mora ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi delavca vedno prijaviti v obvezna socialna zavarovanja. Prav tako ga mora ob prenehanju delovnega razmerja iz zavarovanja odjaviti. V primeru, da tega ne stori, mu grozi globa. Izračunajte si plačo! Obvezno socialno zavarovanje – kako se prijaviti? Delodajalce zakonodaja zavezuje, da urejajo tako prijave kot tudi odjave Nadaljuj z branjem

Zakon o vodah – referendum bo 11. julija

Zakon o vodah – na prvi dan predčasnega glasovanja volilo že okoli 25.000 volivcev Zakon o vodah naj bi na besedo pobudnikov referenduma in stroke širil možnost posegov na vodna priobalna zemljišča. Prav tako pa ne prispeva k vzpostavitvi boljših okvirjev za upravljanje z vodnimi viri. Pobudniki medtem zatrjujejo, da temu ni tako in da bo zakon o vodah takšne posege v zgolj bolj učinkovito preprečil. Referendum o noveli zakona Nadaljuj z branjem

Vpis v register po novem obsega tudi e-poštni naslov podjetja

Vpis v register pri AJPES-u nalaga obveznost vsem podjetjem, da vpišejo e-poštni naslov Vpis v register AJPES je obvezen za vse poslovne subjekte na območju Republike Slovenije. Z letošnjim sprejetjem noveliranega Zakona o gospodarskih družbah, pa je določena obveznost za vsa obstoječa podjetja, da do 24. februarja 2022 uredijo vpis elektronskega naslova v register. Obračunajte si plačo! Za katere družbe je obvezen vpis v register? Obvezen vpis velja za kapitalske Nadaljuj z branjem

Davek na finančne storitve

Davek na finančne storitve ni enak DDV Davek na finančne storitve je poseben davek, ki je stopil v veljavo že leta 2013. Plačuje ga večinoma finančni sektor. Finančne storitve niso obdavčene z DDV-jem, zato davek na finančne storitve nekako nadomešča DDV. Ob izjemnih situacijah je zavezanec za plačilo lahko tudi podjetje ali podjetnik. To pa takrat, v kolikor prejme plačilo za storitve povezane s finančnimi storitvami. Izračunajte si plačo Finančne Nadaljuj z branjem

Potek pogodbe za določen čas

Potek pogodbe za določen čas – kdaj preneha veljati pogodba? Potek pogodbe za določen čas je običajna posledica, ko sklepate pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Kakšne pa so dolžnosti delodajalca, ko delavcu poteče zaposlitev? Na kaj mora biti pozoren in kako naj ukrepa? Obračunajte si plačo! Ali mora delodajalec predhodno obvestiti delavca? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) delodajalcu ne nalaga obveznosti, da pred potekom pogodbe za določen čas, o Nadaljuj z branjem

Izvršilni postopek – pravice dolžnika

Izvršilni postopek je sodni postopek, ki poteka s ciljem prisilne izterjave dolžnikovih obveznosti Izvršilni postopek se začne na predlog upnika, ki v postopku uveljavlja prisilno izterjavo svoje terjatve do dolžnika. Vendar pa ima tudi dolžnik v postopku določene pravice, ki jih je dobro poznati, če se kdaj znajdemo v tej vlogi. Izračunajte si plačo! Izvršilni postopek – sklep o izvršbi Sklep o izvršbi je sodna odločba, s katero sodišče na Nadaljuj z branjem

Predsedovanje Slovenije EU

Predsedovanje Slovenije EU pod sloganom ‘Skupaj. Odporna. Evropa.’ Predsedovanje Slovenije EU je naša država prevzela 1. julija. Polletno predsedovanje Slovenije EU smo prevzeli zadnji v predsedstveni trojki, za Nemčijo in Portugalsko. Slovenija je to vlogo enkrat že opravljala, in sicer leta 2008, ko smo se soočali z veliko gospodarsko krizo. Ob tokratnem predsedovanju smo ponovno na preizkušnji, tokrat malo drugačni – soočamo se namreč z negotovimi razmerami, ki jih je Nadaljuj z branjem

Prodaja koles v EU v strmem porastu

Prodaja koles v Evropski uniji je v strmem porastu Prodaja koles v Evropski uniji je v zadnjih letih v močnem porastu. Po statističnih podatkih se je v letu 2019 v EU prodalo 20 milijonov koles. Narašča pa delež prodaje električnih koles, katerih delež naj bi do leta 2030 narasel iz 3,4 milijona na 13 milijonov koles. Dejavnost trgovine je tudi dejavnost, ki je najpogosteje registrirana dejavnost pri podjetnikih. Obračunajte si Nadaljuj z branjem

Novo sproščanje ukrepov

Novo sproščanje ukrepov in evropska covidna potrdila Novo sproščanje ukrepov prinaša delovanje trgovinskih obratov brez omejitve števila kupcev. V gostinskih lokalih končno maske ne bodo več obvezne. Dodatno se sproščajo omejitve v igralnicah in kongresnih dejavnostih. Novo sproščanje ukrepov je dobrodošlo predvsem za tiste podjetnike, ki do sedaj niso mogli poslovati v polnem obsegu. Potem ko je vlada epidemijo preklicala že 15. junija, pa smo kljub temu nekatere ukrepe še Nadaljuj z branjem

DDV pri uvozu blaga – novosti

DDV pri uvozu DDV pri uvozu blaga se je s 1. julijem 2021 spremenil. Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost in Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost do tega trenutka še niso objavljene. Kljub temu pa bodo morajo stopiti v veljavo enako kot v drugih državah EU. Obračunajte si plačo! Uvoz blaga Pod tem pojmom razumemo prenos blaga iz ozemlja izven Slovenije in izven EU (t.i. Nadaljuj z branjem

Preusmeritev pošte nekdanjega zaposlenega

Preusmeritev pošte bivšega delavca – je to dopustno? Preusmeritev pošte je običajna poteza, ki jo delavci naredijo v času svoje odsotnosti – ponavadi v času koriščenja letnega dopusta. Kaj pa, ko delavec preneha delati v podjetju? Kaj se zgodi z njegovim e-poštnim predalom in vhodno pošto? Lahko delodajalec odredi preusmeritev pošte na ostale zaposlene? Izračunajte si plačo! Dolžnosti delodajalca ob prenehanju delovnega razmerja Delodajalec mora ob prenehanju delovnega razmerja deaktivirati Nadaljuj z branjem

Zdravniški pregled za delo – kdaj vse je obvezen?

Zdravniški pregled za delo – kaj pa delo po podjemni pogodbi? Zdravniški pregled za delo je potreben, saj mora zdravnik medicine dela na podlagi zdravniškega pregleda oceniti, ali je delavec zmožen opravljati delo po pogodbi o zaposlitvi. Kaj pa če delavec dela preko podjemne pogodbe – mora tudi v tem primeru opraviti zdravniški pregled za delo? Izračunajte si plačo! Obveznost delodajalca, da delavcem zagotovi zdravniški pregled za delo Delodajalci morate Nadaljuj z branjem

DDV pravila spremenjena za e-trgovanje

DDV pravila po 1. juliju 2021 z ogromnimi spremembami DDV pravila se z julijem korenito spreminjajo. Zakon o davku na dodano vrednost in Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost sicer še nista objavljena, pa vendar bi na podlagi skupnih EU pravil in dogovorov morala pričeti z veljavo 1. julija 2021. Največja sprememba je na področju prodaje blaga in storitev končnim kupcem v druge države članice EU ter Nadaljuj z branjem