Go to Top

Davki

Katera evropska država je z davčnega vidika najbolj prijazna do samostojnih podjetnikov?

Organizacija neodvisnih računovodskih in svetovalnih podjetij (AGN Europe – An Association of Separate and Independent Accounting and Consultion Firms) je izvedla anketo v vseh 27 državah članicah EU, vključno z Lichtensteinom, Norveško, Rusijo, Srbijo in Turčijo, da bi ugotovila kolikšen odstotek plače dejansko ostane samostojnemu podjetniku po plačilu davka na dobiček ter prispevkov. Katera evropska država je z davčnega vidika najbolj prijazna do samostojnih podjetnikov? was last modified: 4 marca, 2015 Nadaljuj z branjem

Mednarodno obdavčenje dohodkov

Slovenski rezidenti od leta 2005 dalje plačujejo dohodnino po svetovnem dohodku, kar pomeni, da obdavčitev temelji na obdavčevanju dohodkov in premoženja, ne glede na to, kje je dohodek dosežen oziroma kje se premoženje nahaja. Mednarodno obdavčenje dohodkov was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.

Kako se lahko izognete izvršbi?

Davčna uprava RS poziva vse davčne dolžnike, da čim prej poravnajo svoje obveznosti in se izognejo stroškom in drugim neprijetnostim davčne izvršbe. V kratkem bo namreč DURS začel pošiljati sklepe o davčni izvršbi tudi manjšim davčnim dolžnikom. Trenutno je v postopku izvršbe 23.500 dolžnikov z dolgom od 10 do 100 € oziroma okoli 8.300 dolžnikov z dolgom dobrih 20 €. Kako se lahko izognete izvršbi? was last modified: 5 januarja, 2018 Nadaljuj z branjem

Obdavčitev odpravnine – pojasnilo DURS-a

Na DURS-u so prejeli vprašanje, ki se nanaša na določitev neobdavčenega zneska od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov z vidika upoštevanja zneska, ki delavcu pripada po panožni kolektivni pogodbi. Obdavčitev odpravnine – pojasnilo DURS-a was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.

Kako se obračuna upokojensko delo?

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je bil sprejet v začetku leta, v členu 27.a po novem omogoča tudi začasno ali občasno delo upokojencev. Zakon je stopil v veljavo 1. julija 2013. Kako se obračuna upokojensko delo? was last modified: 22 avgusta, 2019 by Data d.o.o.

Spremembe pri obračunu davčnih odtegljajev – REK obrazcev

Oktobra je bil sprejet pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 11. 2013, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. 1. 2014 dalje. Spremembe pri obračunu davčnih odtegljajev – REK obrazcev was last modified: 28 maja, 2015 by Data d.o.o.

Odlog davčnih obveznosti za poslovne subjekte

Glede na situacijo v kateri se je znašlo naše gospodarstvo, večkrat pride do tega, da podjetnik ne more pravočasno izpolnjevati svojih davčnih obveznosti. V takem primeru lahko poslovni subjekt (s.p. ali d.o.o.) Davčno upravo RS zaprosi za odlog davčnih obveznosti. Odlog davčnih obveznosti za poslovne subjekte was last modified: 3 oktobra, 2017 by Data d.o.o.

Objavljen je že sedmi seznam dolžnikov

Carinska uprava RS je objavila sedmi seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na dan 25. 9. 2013 presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. CURS neplačnike razvršča v deset velikostnih razredov ter jih mesečno objavlja na spletni strani Carinske uprave RS. Namen objave je povečanje prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti. Objavljen je že sedmi seznam dolžnikov was last modified: 8 decembra, 2017 by Data d.o.o.