Go to Top

Davki

Poravnajte svoje obveznosti!

Davčna uprava Republike Slovenije poziva davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune za leto 2013 in so upravičeni do vračila dohodnine, da poravnajo svoje zapadle obveznosti najkasneje do 16. maja 2014! Poravnajte svoje obveznosti! was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.

Kaj je »posvet z mednarodno udeležbo«?

V Zakonu o dohodnini je zapisano, da se dohodnine ne plačuje od prejemkov, namenjenih pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice fizične osebe, ki se udeleži posveta z mednarodno udeležbo. Fizična oseba prejme le povračilo stroškov pod pogoji in višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade. Postavlja se vprašanje, kaj sploh je posvet z mednarodno udeležbo? Kaj je »posvet z mednarodno udeležbo«? was last modified: 4 marca, 2015 Nadaljuj z branjem

Previdno pri gotovinskem poslovanju!

»Brisanje računov« je prepovedano od lanskega leta, kar določata Zakon o davčnem postopku in Pravilnik. To velja za vse, trenutno pa DURS poostreno preverja taksiste. Računalniški program ali elektronska naprava, ki jo zavezanec za davek uporablja za izdajanje računov, mora zagotavljati hrambo podatkov o njih in kasnejših spremembah. Naprava ne sme omogočati brisanja, prilagajanja, popravljanja, razveljavljanja, nadomeščanja, dodajanja, skrivanja in vse spremembe podatkov. Vse spremembe morajo biti shranjene v napravi, Nadaljuj z branjem

Kdaj izdati račun za opravljeno storitev?

Vsak davčni zavezanec mora poskrbeti, da je za njegovo opravljeno dobavo blaga ali storitev izdan račun. To lahko stori prejemnik storitve, on sam ali tretja oseba v njegovem imenu. Kakšni so pa roki za izdajo računa? Kdaj izdati račun za opravljeno storitev? was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.

Želite odložiti plačilo davka?

V trenutni gospodarski situaciji posamezniki in poslovni subjekti čedalje težje izpolnjujejo davčne obveznosti. Zato vas obveščamo kakšne so vaše pravice v zvezi z možnostjo odpisa delnega odpisa, odloga in obročnega plačevanja obveznosti. Želite odložiti plačilo davka? was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.

Obvezna poročila za podjetnike!

V množici obveznosti podjetnika spada tudi oddaja različnih poročil. Nekatera je potrebno oddajati mesečno, druga se izpolnjujejo na letni ravni. Za vas smo pripravili splošen pregled vseh poročil, ki ste jih dolžni oddati. Za to lahko poskrbite sami ali pa to namesto vas stori vaš računovodja. Obvezna poročila za podjetnike! was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.

Mednarodna obdavčitev posameznika

V Sloveniji se veliko posameznikov odloča za delo v tujini pa še vedno živijo v Sloveniji. Preverite, kakšna je mednarodna obdavčitev slovenskih rezidentov, ki so zaposleni v tujini pri tujem delodajalcu. Mednarodna obdavčitev posameznika was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.

Višina DDV: Slovenija v zlati sredini!

Povprečna stopnja davka na dodano vrednost v večini evropskih držav narašča, trendu česar je lani sledila tudi Slovenija. Tabela z višinami DDV stopenj v evropskih državah je bila objavljena s 13. 1. 2014 na spletni strani Evropske komisije. Višina DDV: Slovenija v zlati sredini! was last modified: 29 novembra, 2017 by Data d.o.o.

Napoved za odmero davka od premoženja

Ustavno sodišče je 28. marca 2014 razveljavilo Zakon o davku za nepremičnine. DURS poziva vse davčne zavezance, ki so v času od 1. 1. 2014 do 1. 4. 2014 postali lastniki stavb, da vložijo napoved za odmero davka od premoženja. Napoved za odmero davka od premoženja was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.