Go to Top

Davki

Kdaj lahko predlagate obnovo davčnega postopka?

Davčna uprava je končala odmero dohodnine za leto 2013 z informativnimi izračuni. Za drugi del poslanih izračunov je še mogoče vložiti ugovor do 30. junija. Po tem roku postanejo izračuni dokončne odločbe o odmeri davka, vendar še zmeraj obstajajo izjeme, ko lahko zavezanec predlaga obnovo postopka! Kdaj lahko predlagate obnovo davčnega postopka? was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.

Davke plačajte pravočasno, da se izognete nepotrebnih stroškom!

Davčna uprava Republike Slovenije poziva vse dolžnike, da pravočasno poravnajo svoje obveznosti. Trenutno je v pripravi za postopke davčne izvršbe kar 50.000 dolžnikov. Stroški davčne izvršbe za davčnega zavezanca znašajo 25 evrov oziroma 75 evrov za sklep o davčni izvršbi na premičnine. Davke plačajte pravočasno, da se izognete nepotrebnih stroškom! was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.

Plačila prispevkov od izplačanega regresa za letni dopust

O minimalni višini regresa za letni dopust in njegovi obdavčenosti smo že pisali, tokrat pa obravnavamo obveznost plačila prispevkov od izplačanega regresa za letni dopust. Prispevki za socialno zavarovanje se obračunavajo in plačujejo od regresa za letni dopust, če ta presega 70% povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. Od dela, ki presega 70% povprečne plače, se obračunajo tudi vsi prispevki za socialno varnost. Če se izplačilo regresa opravi Nadaljuj z branjem

Poravnajte svoje obveznosti!

Davčna uprava Republike Slovenije poziva davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune za leto 2013 in so upravičeni do vračila dohodnine, da poravnajo svoje zapadle obveznosti najkasneje do 16. maja 2014! Poravnajte svoje obveznosti! was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.

Kaj je »posvet z mednarodno udeležbo«?

V Zakonu o dohodnini je zapisano, da se dohodnine ne plačuje od prejemkov, namenjenih pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice fizične osebe, ki se udeleži posveta z mednarodno udeležbo. Fizična oseba prejme le povračilo stroškov pod pogoji in višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade. Postavlja se vprašanje, kaj sploh je posvet z mednarodno udeležbo? Kaj je »posvet z mednarodno udeležbo«? was last modified: 4 marca, 2015 Nadaljuj z branjem

Previdno pri gotovinskem poslovanju!

»Brisanje računov« je prepovedano od lanskega leta, kar določata Zakon o davčnem postopku in Pravilnik. To velja za vse, trenutno pa DURS poostreno preverja taksiste. Računalniški program ali elektronska naprava, ki jo zavezanec za davek uporablja za izdajanje računov, mora zagotavljati hrambo podatkov o njih in kasnejših spremembah. Naprava ne sme omogočati brisanja, prilagajanja, popravljanja, razveljavljanja, nadomeščanja, dodajanja, skrivanja in vse spremembe podatkov. Vse spremembe morajo biti shranjene v napravi, Nadaljuj z branjem

Kdaj izdati račun za opravljeno storitev?

Vsak davčni zavezanec mora poskrbeti, da je za njegovo opravljeno dobavo blaga ali storitev izdan račun. To lahko stori prejemnik storitve, on sam ali tretja oseba v njegovem imenu. Kakšni so pa roki za izdajo računa? Kdaj izdati račun za opravljeno storitev? was last modified: 4 marca, 2015 by Data d.o.o.