Go to Top

Čakanje na delo doma – v katerih primerih pride v poštev?

Čakanje na delo doma je ukrep, ki pomaga delodajalcem in delavcem prebroditi krizno obdobje. Veliko podjetij je prizadela poplava. Zaradi sanacije poslovnih prostorov in poslovnih objektov, so delavci, ki so zaposleni v podjetjih, ki jih je prizadela ujma, primorani ostati doma. Če delavcu ni mogoče zagotavljati dela iz poslovnega razloga, se ga lahko napoti na čakanje na delo doma. Ali delodajalec potrebuje za napotitev delavca na čakanje na delo doma soglasje delavca? Kakšne pravice v tem primeru delavcu pripadajo?

Izračunajte si plačo!

Postopek napotitve na čakanje na delo od doma je potrebno pravilno izpeljati. Obrnite se na pravne svetovalce podjetja Data! Na voljo so vam prek telefonske številke 01 600 1530 ali pa jim pišite na data@data.si.

Ustanovite podjetje hitro in brezplačno!

Čakanje na delo doma kot ukrep delodajalca

Čakanje na delo doma je ukrep delodajalca, ki ga opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 138. členu. Za delodajalca pomeni to enega izmed preventivnih ukrepov, v kolikor le-ta ne more začasno zagotoviti dela delavcem iz poslovnega razloga. Za delavca pa je to rešitev, da kljub nedelu ohrani zaposlitev in prejema nadomestilo plače.

Ustanovite d.o.o.  na DATA točki!

Pravni nasvetVse prednosti normiranega s.p.

Ali delodajalec potrebuje za napotitev delavca na čakanje na delo doma soglasje delavca?

Ne. Delodajalec lahko odredi delavcu začasno čakanje na delo doma, vendar pod naslednjimi pogoji, ki morajo biti hkrati izpolnjeni:

  1. delodajalec delavcu ne more zagotoviti dela iz poslovnega razloga,
  2. začasno prenehanje potreb po delu delavca traja šest mesecev ali manj v posameznem koledarskem letu,
  3. odreditev tega ukrepa je namenjena ohranitvi delavčeve zaposlitve.

V kolikor se delodajalec odloči za čakanje na delo doma, mora  o tem pisno obvestiti delavca. Pisna napotitev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

S.p. ali d.o.o.?

Kakšne pravice in obveznosti ima delavec, ko mu je odrejeno čakanje na delo doma?

V primeru, ko je delavcu odrejeno čakanje na delo doma, ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove.  Osnova za nadomestilo je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas v zadnjih treh mesecih oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti.

Kilometrina 2023

Obveznost delavca, v kolikor mu je odrejeno čakanje na delo doma, je, da se odzove na poziv delodajalca na način in pod pogoji, kot izhaja iz pisne napotitve. V kolikor se delavec ne bi odzval na poziv, se takšno ravnanje lahko šteje za kršitev obveznosti.

Seveda pa ostaja delodajalcu možnost, da odredi delo od doma, če se opravlja takšno delo, ki to omogoča.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Obrnite se na pravne svetovalce podjetja Data za več informacij o ukrepu čakanje na delo doma. Na voljo so vam prek telefonske številke na 01 600 1530 ali pa jim pišite na data@data.si.