Go to Top

Archives

Pravice neizbranega kandidata

Ali ste se prijavili na prosto delovno mesto, ki ga je objavil delodajalec? Ali vas je delodajalec povabil na razgovor? Ali vam je delodajalec poslal obvestilo, da ste bili izbrani oz. obvestilo, da niste bili izbrani na delovno mesto? Poznate pravice neizbranega kandidata? Informativni izračun plače V primeru, da ste se prijavili na prosto delovno mesto, delodajalec, ob upoštevanju zakonskih zapovedi, prosto odloča, s katerim kandidatom, bo sklenil pogodbo o Nadaljuj z branjem

Kako urediti personalno mapo delavcev?

Delodajalci, ki prvič zaposlujete in delodajalci, ki še nimate urejenih personalnih map za svoje zaposlene, predlagamo, da si čim prej uredite personalno mapo delavcev. Informativni izračun dohodnine Zakaj je priporočljivo urediti personalno mapo delavcev? Personalna mapa delavca združuje na enem mestu vse potrebne podatke o zaposlenem. V njej se vodijo vsi podatki, ki so pomembni za izpolnjevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Na ta način boste ravnali ne le Nadaljuj z branjem

Že letos višji regres!

Po novem se izplačilo regresa za letni dopust do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (trenutno znaša povprečna bruto plača v Sloveniji 1.729,15 evrov) razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Namreč vlada je dne 25.4.2019 na izredni seji sprejela noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki to sedaj določata. Noveli obeh zakonov bosta uveljavljeni že naslednji dan po objavi v Nadaljuj z branjem

Tudi v 2019 teče projekt žensko podjetništvo – tokrat v obliki spletnih delavnic!

Za tiste, ki ste se spraševali ali bo tudi letos stekel projekt spodbud za žensko podjetništvo prihaja dobrodošla novica. MGRT in Javna agencija Spirit sta namreč pripravila program spletnega usposabljanja za podjetnice začetnice. Informativni izračun plače Program žensko podjetništvo od maja do junija Program izobraževanj za žensko podjetništvo bo na voljo brezplačno in v obliki MOOC (množično dostopno spletno usposabljanje) in na voljo tako potencialnim podjetnicam, kot tudi tistim, ki Nadaljuj z branjem

Ste podjetnik in iščete vire financiranja ali sredstva za zagon?

Podjetniki navadno pred ustanovitvijo podjetja raziščejo finančni izgled posla s katerim začenjajo in se zanimajo za sredstva, ki jih namenja država za spodbujanje podjetništva. Največkrat podjetniki ne vedo, kje se nahajajo informacije o finančnih sredstvih. Pripravili smo seznam nekaterih ustanov ali organizacij, ki lahko predstavljajo vire tako zagonskih sredstev kot pomoči. Informativni izračun dohodnine Tipi podpore države in podjetij, ki so jim sredstva na voljo Finančna podpora države se razlikuje Nadaljuj z branjem

Bankovec za 500 evrov se bo z današnjim dnem dokončno prenehal izdajati

Svet Evropske centralne banke je že leta 2016 sprejel sklep o ukinitvi bankovcev za 500 evrov. Večina centralnih bank z evrskega območja je petstotake prenehala izdajati januarja letos, danes pa sta izdajo ustavili še zadnji državi – Avstrija in Nemčija. Informativni izračun plače Odločitvi botrovala predvsem tveganja glede terorizma in pranja denarja Odločitvi za ukinitev bankovcev za 500 evrov naj bi botrovala predvsem povezava med gotovino in organiziranim kriminalom. Gotovino Nadaljuj z branjem

Plačevanje RTV prispevka – kdo so zavezanci?

Pred kratkim se je na nas obrnila stranka – transportno podjetje , ki je s strani RTV Slovenije prejela poziv k prijavi radijskih sprejemnikov v vozilih. Glede na vsebino poziva naj bi namreč bili dolžni plačevati RTV prispevek za radijske sprejemnike, nameščene v vozilih. V nadaljevanju zato pojasnjujemo, kako je z veljavnimi predpisi urejena obveznost plačevanja RTV prispevka. Informativni izračun dohodnine Pravna podlaga Obveznost plačevanja RTV prispevka je določena z Nadaljuj z branjem

Registracija d.o.o. v nekaj korakih – od priprave do registracije

Podjetniki, ki želijo registrirati družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), velikokrat izgubijo veliko časa v iskanju informacij in odgovorov na vprašanja »kako, kaj in zakaj«. Pripravili smo nekaj »korakov«, ki so Vam lahko v pomoč tako glede samega postopka kot tudi pri organizaciji registracije podjetja – še posebej, kadar je v postopek vpletenih več ljudi! Informativni izračun plače Korak 1: določitev, da je pravno-organizacijska oblika prava za vas Izbira primerne pravno-organizacijske Nadaljuj z branjem

Projektno delo – kdaj in kako lahko delavca zaposlite zaradi dela na projektu?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne določa definicije projektnega dela, vendar pa zakon to prepušča kolektivnim pogodbam na ravni dejavnosti, da definirajo projektno delo. Informativni izračun dohodnine Vendar pa projektnega dela ne opredeljujejo vse kolektivne pogodbe. Spodaj je samo nekaj naštetih primerov kolektivnih pogodb, ki definirajo projektno delo: Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma v Sloveniji: – delovni proces, v katerem se izvajajo praviloma enkratne naloge. Oziroma gre za programe Nadaljuj z branjem

Vpogled v zemljiško knjigo – kako pridobiti podatke?

Kupujete nepremičnino in bi radi preverili podatke glede lastništva in morebitne obremenjenosti izbrane nepremičnine? Vpogled v zemljiško knjigo (elektronsko) je brezplačen. Pred nakupom nepremičnine oziroma podpisom kupoprodajne pogodbe je vsekakor bistvenega pomena, da kupec preveri podatke nepremičnine v zemljiški knjigi. Gre za javno knjigo, ki je namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z njimi. Informativni izračun plače V zemljiško knjigo se Nadaljuj z branjem

Objava prostega delovnega mesta

Ali je delodajalec dolžan objaviti prosto delovno mesto? Kdaj je to dolžan storiti? Ali lahko to storite sami? Informativni izračun dohodnine Objava prostega delovnega mesta Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti. Objava prostega dela mora vsebovati: pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Za javno objavo se šteje tudi objava, ki jo Nadaljuj z branjem

Želite pridobiti podatek o delovni dobi?

Podatek o delovni dobi izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Te podatke ZPIZu posreduje Finančna uprava RS. Pogostokrat ta podatek potrebujete zaradi izračuna dodatka na minulo delo ali zaradi izračuna dodatnih dni dopusta. Iz tega razloga delodajalci od novozaposlenega zahtevajo potrdilo o delovni dobi. Informativni izračun plače Izpisek pridobite na katerikoli enota ZPIZa. Lahko ga prevzamete: osebno (v tem primeru boste izpis dobili takoj oziroma lahko izpis za Nadaljuj z branjem

Izstop družbenika iz d.o.o. – kdaj je mogoč?

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je gospodarska družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Vrednost vložkov je lahko različna. Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem kapitalu pridobi družbenik poslovni delež, izražen v odstotkih. Informativni izračun dohodnine Kadar je ustanoviteljev družbe več, se razmerja med njimi v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uredijo z družbeno pogodbo. Poslovni deleži v družbi se lahko odsvojijo Nadaljuj z branjem

Vračilo plačanega DDV v potniškem prometu

Potniki iz tretjih držav – fizične osebe, ki kupijo blago v Sloveniji in ga prenesejo na območje tretjih držav (izven EU), so lahko upravičeni terjati vračilo plačanega DDV od prodajalca. Seveda pa morajo biti za to izpolnjeni predpisani pogoji. Informativni izračun plače Pogoji za vračilo DDV v potniškem prometu Da je kupec iz tretje države upravičen do vračila plačanega DDV v Sloveniji, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: kupec nima niti Nadaljuj z branjem