Go to Top

Več za aktivno politiko zaposlovanja

V letu 2014 bo država namenila več aktivno politiko zaposlovanja in sicer v skladu s spremembami proračuna Republike Slovenije za leto 2014 v višini 44,3 milijona EUR.

aktivno politiko zaposlovanjaAktivna politika zaposlovanja je izvedbeni dokument ukrepov in programov namenjenih spodbujanju zaposlovanja. Pripravljen je na podlagi smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za proračunsko obdobje, ki ga na predlog ministra, pristojnega za delo, sprejme vlada.

Za letošnje leto so predlagali spremembe načrta aktivne politike zaposlovanja in ga sprejeli na podlagi sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2014. Predlog določa obseg sredstev namenjenih za različne ukrepe na naslednjih petih področjih:

  • usposabljanje in izobraževanje
  • nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta
  • spodbude za zaposlovanje
  • kreiranje delovnih mest
  • spodbujanje samozaposlovanja

Aktivno politiko zaposlovanja bodo torej okrepili za 44,3 milijona EUR v letu 2014.

Skupaj bo tako v letu 2013 in 2014 namenjeno skoraj 200 milijonov EUR za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, od tega okoli 80 milijonov iz integralnega računa in skoraj 120 milijonov EUR iz Evropskega socialnega sklada.

Zaposlitev pa ni edini način pridobivanja dohodka. Veliko prednosti ima tudi samozaposlitev.

Pripravila M. Guček

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja