Go to Top

Dividende – kaj sploh so in kako so obdavčene?

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) dohodke fizičnih oseb glede na njihovo naravo obravnava različno. Tako poznamo tudi dohodke iz kapitala, kamor spadajo obresti, dividende in dobiček iz kapitala. Tovrstni dohodki se od leta 2006 ne vključujejo več v letno dohodninsko napoved, saj se izračunana in plačana dohodnina od navedenih dohodkov šteje za dokončni davek. Dohodki iz kapitala se torej obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni stopnji, ki je načeloma 25 odstotkov, in brez upoštevanja davčnih olajšav.

izobraževanje

Funkcije za podjetnike

Podjetnik mora poznati vrste kapitala in posebnosti pri zagotavljanju različnih vrst financiranja.

Več informacij

Kaj so dividende? Gre za izplačilo udeležbe v dobičku podjetja na podlagi lastniškega deleža. Dividenda je torej del dobička, ki ga je ustvarilo podjetje in ki je razdeljen lastnikom sorazmerno njihovemu lastniškemu deležu.

Poleg dividend so na podlagi lastniškega deleža v podjetju lahko izplačani tudi drugi dohodki. In sicer:

  • dohodki, doseženi na podlagi lastniškega deleža v gospodarski družbi (npr. delnic v delniški družbi, poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo), zadrugi in drugih oblikah organiziranja vključno s premoženjskim vložkom tihega družbenika v podjetje nosilca tihe družbe ali v katero koli drugo obliko organiziranja, ki ima pretežno naravo lastniškega kapitala, ki ne prestavlja zmanjšanja njegovega lastniškega deleža, kot tudi razdelitev v obliki delnic ali zamenljivih obveznic;
  • prikrito izplačilo dobička;
  • dobiček, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku gospodarske družbe, zadruge;
  • dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve dobička, čistega dobička ali prihodkov investicijskega sklada, razen dohodka, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitev prihodkov investicijskega sklada v obliki obresti.

Prijava na izobraževanje

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Če so dividende izplačane v Sloveniji, ni napovedi

V primeru, da dividende izplača plačnik davka (podjetje v Sloveniji), mora ta izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj kot dohodnino po stopnji 25 odstotkov. Dividend ne vključujemo v letno dohodninsko napoved, prejemnik dividend pa v tem primeru nima nobenih obveznosti, pojasnjujejo na Finančni upravi RS (FURS).

Če so dividende izplačane v tujini, se vloži napoved

dividendeČe pa dividendo izplača oseba, ki ni plačnik davka (če se dividende prejema neposredno iz tujine), mora prejemnik dividende pri davčnem organu napovedati sam. In sicer na obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dividend«. To mora storiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Na podlagi napovedi davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od dividend do 30. aprila. Zraven je plačilni nalog, ki ga mora davčni zavezanec poravnati v 30 dneh od vročitve.

Prijava na izobraževanje

Davčno svetovanje je v praksi nepogrešljivi del informacijske funkcije podjetja. Če imate vprašanja glede obračuna davka od dohodka pravnih oseb in davčnih odtegljajev, ali pa obračunov dohodnine in drugih davkov fizičnih oseb, se obrnite na Datine davčne strokovnjake.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja