Tag - PDV u Sloveniji

PDV u Sloveniji/EU i Zakon o porezu na dodatu vrednost

PDV u Sloveniji/EU: Zakon o porezu na dodatu vrednost (ZDDV-1) donosi promene 1. jula 2021 Najveća promena PDV-a u Sloveniji i Zakona o porezu na dodatu vrednost (ZDDV-1) odnosi se na prodaju dobara i usluga fizičkim licima u drugim državama članicama EU. Određene odredbe Direktive 2017/2455 prenose se u naš pravni poredak. Sledeće prilagođavaju odredbe u vezi sa određivanjem mesta...

PDV na online prodaju – usvojena su nova pravila!

Evropska unija (EU) je usvojila nova pravila za PDV na online prodaju. U Briselu obećavaju da će sakupljanje PDV-a za online prodaju i kupovinu robe i usluga biti olakšano. Nova pravila, između ostalog, proširuju postojeći panevropski portal (mini one-stop-shop, MOSS šema) za registraciju za namere PDV na online prodaju. Takođe uspostavljaju novi portal za prodaju na daljinu iz trećih zemalja,...

Porez u Sloveniji – poslujte sa svojim preduzećem u EU

Porez u Sloveniji - nakon otvaranja preduzeća, šta vas čeka? Otvorili ste preduzeće u Sloveniji, a sada pre početka poslovanja morate razmotriti koje su poreske stope i koji porez u Sloveniji mora biti plaćen prema slovenačkom zakonodavstvu. Poslovni porezi u Sloveniji smatraju se porez na dodatu vrednost (PDV) i porez na dobit pravnih lica. Osim toga, svaki pojedinac takođe mora da plati...

PDV u Sloveniji

Sve buduće preduzetnike koji još planirate registrovati firmu u Sloveniji i strane preduzetnike koji planirate širiti svoje poslovanje na teritorij Republike Slovenije obavještavamo da će po svemu sudeći i nakon 1.1.2016 PDV u Sloveniji ostati 22 % odnosno 9,5 %. Vlada je potvrdila izmijenjeni Zakon o porezu na dodanu vrijednost i u zakonu predvidila da će povećana stopa PDV-a usvojena kao...

Da li je uključivanje u sustav PDV potrebno?

Preduzetniki se često pitaju da li je uključivanje u sustav PDV potrebno ili ne? Uključivanje u sustav PDV-a zahteva se kad preduzetnik pređe 50.000 eur oporezivanog prometa u poslednjih 12 mjeseci (nije vezano na kalendarsku godinu). Preporučuje se da se preduzetnik uključi u sustav PDV pre nego što pređe granicu 50.000 eur oporezivanog prometa. Ako preduzetnik pređe ovu granicu i još...

Povrat PDV-ja

Donja granica iznosa PDV-ja plaćenog u inozemstvu, za koje porezni obveznik može podnijeti zahtjev za povrat PDV-ja, je u zemljama članicama EU standardizirana. Po propisima se zahtjev za povrat PDV-ja odnosi na minimalno tri mjesece, a najviše cijelu kalendarsku godinu. Ukupan iznos PDV-ja za kojeg zahtjevamo povrat za cijelu kalendarsku godinu, mora biti najmanje 50 €. Na zahtjeve koji se...