PDV u Sloveniji/EU i Zakon o porezu na dodatu vrednost

PDV u SlovenijiEU i Zakon o porezu na dodatu vrednost

PDV u Sloveniji/EU i Zakon o porezu na dodatu vrednost

PDV u Sloveniji/EU: Zakon o porezu na dodatu vrednost (ZDDV-1) donosi promene 1. jula 2021

Najveća promena PDV-a u Sloveniji i Zakona o porezu na dodatu vrednost (ZDDV-1) odnosi se na prodaju dobara i usluga fizičkim licima u drugim državama članicama EU. Određene odredbe Direktive 2017/2455 prenose se u naš pravni poredak. Sledeće prilagođavaju odredbe u vezi sa određivanjem mesta oporezivanja dobara. U skladu sa odobrenim predlogom, ZDDV-1 će stupiti na snagu 1. jula 2021. Kako će to uticati na vaše poslovanje u Evropi?

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

PDV u Sloveniji/EU i ZDDV-1: princip oporezivanja u odredišnom mestu

Promena je u tome što je sada princip oporezivanja na odredišnom mestu. Smatraće se da je ovo mesto gde se roba nalazi u trenutku kada se otprema ili gdje se završava prevoz kupcu. Naime na:

  • prodaja robe na daljinu unutar Unije,
  • prodaja uvezene robe na daljinu sa trećih teritorija ili iz trećih zemalja u državu članicu koja nije država članica u kojoj se završava otprema ili transport robe kupcu ili
  • prodaja uvezene robe na daljinu sa trećih teritorija ili iz trećih zemalja u državu članicu u kojoj se završava otprema ili transport robe kupcu, gde se za PDV koriste posebni aranžmani za daljinsku prodaju uvožene robe sa trećih teritorija svrhe.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

PDV u Sloveniji/EU – prodaja dobara fizičkim licima u drugoj zemlji EU

Za internetsku trgovinu, promena će takođe biti značajna. Prema postojećem ZDDV-1, oni prodaju robu sa obračunatim slovenačkim PDV-om. Nakon prekoračenja ograničenja u svakoj zemlji, međutim, morali su da se registruju za potrebe PDV-a u toj zemlji. Od 01.07.2021, primenjivaće se ograničenje prodaje od 10.000 EUR. Takođe ćemo vas obavestiti o svim ostalim poreskim promenama u Sloveniji na našem Facebook-u.

Prodaja robe fizičkim licima u drugoj zemlji EU

Poreski obveznici koji prodaju usluge krajnjim potrošačima već su morali da vode evidenciju o prodaji po zemljama u slučaju određenih usluga. Inače je bilo obavezno uključivanje u takozvani mini VEM za PDV. Izmenom ZDDV-1, opseg usluga za ovo takođe se proširuje na sve usluge. Godišnji limit je isti kao u slučaju prodaje robe, naime 10.000 EUR.

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji

PDV u Sloveniji – prodaja robe putem internetskih platformi

Novina pod ZDDV-1 je da će u nekim slučajevima i online platforme postati poreski obveznici. Bit će važno tačno odrediti ko je dobavljač u određenom poslu i ko robu šalje krajnjem potrošaču. U određenim slučajevima, online platforma će takođe morati da prijavi prodaju, u zavisnosti od načina trgovanja. Naši pravni stručnjaci mogu objasniti šta to u praksi znači.

Uvoz robe male vrednosti

Do kraja juna 2021. godine, prema ZDDV-1, smatra se da se za robu vrednu do 22 EUR ne plaća PDV i uvozne dažbine. Od 01.07.2021. godine stupa na snagu da se PDV plaća i na svu robu koja se uvozi iz trećih zemalja u Sloveniju. Robe do vrednosti od 150 EUR mogu da koriste pojednostavljene uvozne procedure.

Putni nalog u Sloveniji i kako ga popuniti

PDV u Sloveniji/EU i poreski obveznici iz trećih zemalja

Promene u ZDDV-1 biće značajne i za kompanije iz trećih zemalja, koje novim pravilima postaju poreski obveznici u svakoj zemlji EU. Biće im pružene pojednostavljene procedure za uvoz manjih vrednosti i za zahtev za povraćaj PDV-a plaćen u Sloveniji.

Posebni uslovi snabdevanja oružanih snaga

Odredba kojom će sve isporuke dobara i usluga biti oslobođene PDV-a za oružane snage stupiće na snagu 1. jula 2022. U skladu sa Direktivom, jednak tretman na nivou EU prenesen je na naš ZDDV-1.

Share this post