Tag - porez na dobit u Sloveniji

Dohodak iz inostranstva – koliki je porez u Sloveniji?

Dohodak iz inostranstva, a koliki je porez u Sloveniji? Za sve poduzetnike koji so osnovali tvrku u Sloveniji vrlo je važno plaćenje poreza na dohodak u SLO, EU. Vrlo je važno, da poznajete porezni sustav ako poslujete u Sloveniji ili Europi. Za dohodak kojeg ustvarate u Sloveniji morate platiti porez na dohodak. Ako imate pitanja oko poreza pišite nam...

Porez u Sloveniji – poslujte sa svojim preduzećem u EU

Porez u Sloveniji - nakon otvaranja preduzeća, šta vas čeka? Otvorili ste preduzeće u Sloveniji, a sada pre početka poslovanja morate razmotriti koje su poreske stope i koji porez u Sloveniji mora biti plaćen prema slovenačkom zakonodavstvu. Poslovni porezi u Sloveniji smatraju se porez na dodatu vrednost (PDV) i porez na dobit pravnih lica. Osim toga, svaki pojedinac takođe mora da plati...

Porez na dobit – države EU u poređenju sa Slovenijom

Veoma često se postavlja pitanje, koliki je porez na dobit u Sloveniji u poređenju sa drugim državama članicama EU. Svjesni smo činjenice da je odgovor na takvo pitanje jako bitan za sve preduzetnike, jer je svakako sama suština poslovanja što viši iznos profita. Za vas smo napravili kraći pregled iznosa poreza na dobit u Sloveniji i drugim zemljama članicama EU. Porez...