Tag - Oporezivanje preduzeća u Sloveniji

DOO s normiranim troškovima – samo 4% oporezivanje

DOO s normiranim troškovima je društvo s ograničenom odgovornošću koje utvrđuje dobit prema normiranim troškovima. Suprotno razmatranju stvarnih troškova. Zašto je ovo dobar izbor s obzirom na poreze? Morate imati na umu, da ovo nije poseban oblik DOO-a. Međutim, to je poseban način oporezivanja poslovanja. Želite li znati dali možete otvoriti firmu u Sloveniji i voditi knjige sa normiranim troškovima?...

Oporezivanje podružnica stranih preduzeća u Sloveniji

Oporezivanje podružnica često je pitanje preduzetnika, koji žele proširiti svoj biznis u Sloveniju i EU. Poslovanje podružnice podleže slovenačkom zakonodavstvu, ali kod podružnica ima i izuzetaka. Podružnica strane kompanije nije pravno lice. Kao takva se automatski ne smatra poreskim rezidentom Slovenije. U slučajevima kada obavlja neku delatnost na teritoriji Slovenije podleže porezu na prihod pravnih lica (u nastavku: DDPO) kao...