Tag - poresko savetovanje

Kredit kod vlasnika poduzeća u Sloveniji

Kredit kod vlasnika poduzeća je pitanje koje nam često postavljaju vlasnici novih poduzeća ili oni koje žele tek otvoriti poduzeće. Ako želi vlasnik nove ili već aktivne kompanije uzeti kredit mora da pazi, da kredit ne ulazi  u osnivački kapital (7,500 EUR). Od 2015 godine bila je promjena u Zakonu o gospodarskim družbama (495. člen ZGD -1), da se...

PDV na online prodaju – usvojena su nova pravila!

Evropska unija (EU) je usvojila nova pravila za PDV na online prodaju. U Briselu obećavaju da će sakupljanje PDV-a za online prodaju i kupovinu robe i usluga biti olakšano. Nova pravila, između ostalog, proširuju postojeći panevropski portal (mini one-stop-shop, MOSS šema) za registraciju za namere PDV na online prodaju. Takođe uspostavljaju novi portal za prodaju na daljinu iz trećih zemalja,...

Porez na dobit – države EU u poređenju sa Slovenijom

Veoma često se postavlja pitanje, koliki je porez na dobit u Sloveniji u poređenju sa drugim državama članicama EU. Svjesni smo činjenice da je odgovor na takvo pitanje jako bitan za sve preduzetnike, jer je svakako sama suština poslovanja što viši iznos profita. Za vas smo napravili kraći pregled iznosa poreza na dobit u Sloveniji i drugim zemljama članicama EU. Porez...