PDV na online prodaju – usvojena su nova pravila!

PDV na online prodaju

PDV na online prodaju – usvojena su nova pravila!

Evropska unija (EU) je usvojila nova pravila za PDV na online prodaju. U Briselu obećavaju da će sakupljanje PDV-a za online prodaju i kupovinu robe i usluga biti olakšano.

Nova pravila, između ostalog, proširuju postojeći panevropski portal (mini one-stop-shop, MOSS šema) za registraciju za namere PDV na online prodaju. Takođe uspostavljaju novi portal za prodaju na daljinu iz trećih zemalja, čija vrijednost ne prelazi 150 eura. Na ta način će smanjiti troškove ispunjavanja obaveza PDV-a za transakcije između preduzeća i potrošača.

Da li vam je potreban savet o PDV-ju? U Dati vam nudimo kvalitetno poresko savetovanje kod naših poreskih stručnjaka!

Ukidanje izuzeća PDV na online prodaju za male pošiljke

Do 2021. godine oslobađanje PDV na online prodaju za pošiljke trećih zemalja, kao što su Kina i SAD, biće ukinuto. Sada se smatra da pošiljke iz zemalja koje nisu članice EU, čija vrijednost ne prelazi 22 EUR, ne moraju platiti PDV na online prodaju.

U Briselu veruju da ovo otvara niz mogućnosti zloupotrebe i prevare. Oko 150 milijona malih pošiljki se uvozi bez PDV-a, a trenutni sistem može se zloupotrebiti, objašnjavaju. Dok preduzeća u EU moraju da uplate PDV na online prodaju bez obzira na vrednost prodate robe, uvezena roba može biti oslobođena i stoga je njegova vrijednost često prikazana niže nego što je stvarno. Prema novom sistemu, koji će važiti od 1. januara 2021. godine, PDV će morati biti plaćen za svaku pošiljku koju kupac dobije iz trećih zemalja, bez obzira na njenu vrijednost, takođe ako je vrijednost manja od 22 eura.

Lakše prikupljanje PDV na online prodaju

PDV na online prodaju će biti isplaćen u državi članici potrošača, čime će se osigurati pravednija raspodela poreskih prihoda između država članica. Na osnovu novih pravila, pored toga, online platforma će biti obavezna da naplaćuje PDV na prodaju na daljinu preko njih. Većina robe koja se uvozi za prodaju na daljinu trenutno ulazi u EU bez PDV-a, što stvara nelojalnu konkurenciju za kompanije EU, ističu u Briselu. Procenjuje se da je prevara sa PDV na online prodaju u EU procenjena na 5 milijardi evra godišnje. Sa sistemom “Sve na jednom mestu“, online trgovci neće morati da se registruju za PDV u svakoj državi članici u kojoj prodaju robu. Komisija smatra da, kao rezultat ove obaveze, preduzeća imaju trošak od oko 8.000 evra za svaku državu članicu EU u kojoj se roba prodaje.

Očekuje se da će nova pravila smanjiti administrativni teret za preduzeća za 95 procenata. Komisija procenjuje da će sistem “sve na jednom mestu” stvoriti ukupnu uštedu od 2,3 milijarde eura za preduzeća. Očekuje se da će se prihodi od PDV-a za države članice povećati za 7 milijardi eura.

Značajno pojednostavljenje za start-up i mala preduzeća

Nova pravila PDV na online prodaju također pružaju značajno pojednostavljenje za start-up preduzeća, mala i srednja preduzeća. Kompanija čija prekogranična online prodaja neće premašiti 10.000 evra godišnje će nastaviti primjenjivati pravila PDV-a na snazi u svojoj zemlji.

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji, pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post