Tag - sistem PDV

Pitanja o PDV-u u Sloveniji i EU

Preduzetnici imaju odmah nakon postupka osnivanja kompanije pitanja o PDV-u (porez na dodatu vrednost). Najčešće jih interesuje kada je ulazak u sistem PDV obavezan i kada se jim isplati dobrovoljno ući u PDV sistem. Pitanja o PDV-u: kada je obavezan ulazak u sistem PDV-a? Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (ZDDV-1), svako fizičko ili pravno lice ili fizičko lice koje samostalno...

Otvarate firmu u Sloveniji ali nemate još svih informacija o porezu i PDV sistemu u Sloveniji?

Kada otvarate firmu u Sloveniji preporučujemo vam da se dobro upoznate sa poreskim i ekonomskim zakonodavstvom zemlje, da možete organizovati zakonito poslovanje. Takođe morate redovito pratiti sve promene u zakonodavstvu kako bi pravovremeno pobrinuli se za poslovanje i vodenje poslovnih knjiga. Iako imate vi kao preduzetnik u svojoj zemlji najboljeg računovođu, ta vam neće mnogo koristiti u samom poslovanju...

Da li je uključivanje u sustav PDV potrebno?

Preduzetniki se često pitaju da li je uključivanje u sustav PDV potrebno ili ne? Uključivanje u sustav PDV-a zahteva se kad preduzetnik pređe 50.000 eur oporezivanog prometa u poslednjih 12 mjeseci (nije vezano na kalendarsku godinu). Preporučuje se da se preduzetnik uključi u sustav PDV pre nego što pređe granicu 50.000 eur oporezivanog prometa. Ako preduzetnik pređe ovu granicu i još...