Go to Top

Zakon o računovodstvu in obvezna hramba listin

Zakon o računovodstvu med drugim določa hrambo poslovnih listin in knjigovodskih knjig

Bistven akt, ki ga mora obvladati vsak računovodja, je Zakon o računovodstvu (ZR). Poleg tega pa ima vsako podjetje še Pravilnik o računovodstvu, v katerem opredeli, kako bo svoje knjigovodske listine in poslovne knjige sestavljalo, urejalo, nadziralo in hranilo. Pri tem pa mora upoštevati Zakon o računovodstvu.

Informativni izračun plače

Potrebujete zanesljivo računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

K sreči je številna papirologija le še preteklost, saj so jo zamenjali digitalni dokumenti. Vendar se nekateri dokumenti ali kopije dokumentov še vedno izdajajo v tiskani obliki. Tudi zato je dobro vedeti, česa podjetje nikakor ne sme zavreči in kaj mora hraniti v določenem obdobju. Zato je treba poznati Zakon o računovodstvu.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Zakon o računovodstvu opredeljuje različno dobo hrambe poslovne dokumentacije

O tem, koliko časa je treba v skladu s predpisi hraniti knjigovodske listine in poslovne knjige, govori Zakon o računovodstvu, in sicer 30. člen.

Najmanj časa, in sicer dve leti, je treba hraniti prodajne in kontrolne bloke ter pomožne obračune in podobne knjigovodske listine. Leto več hrambe Zakon o računovodstvu nalaga knjigovodskim listinam plačilnega prometa. Petletno hranjenje je zahtevano za knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži, za z zakonom predpisane listine in za pomožne knjige. Deset let morata biti dostopna glavna knjiga in dnevnik. Trajno hranjenje pa je obvezno za letne računovodske izkaze, končne obračune plač zaposlenih in za izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov plač. Zakon o računovodstvu ne opredeljuje, kaj pomeni trajno.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Kot določajo Slovenski računovodski standardi, mora podjetje dati v vpogled podatke, ki jih hrani, vsem, ki izkažejo pravni interes. To so lahko Finančna uprava Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, nekdanji zaposleni, stečajni ali likvidacijski upniki in drugi. Prav tako pa mora podjetje za nadomestilo dejanskih stroškov izdati tudi prepis zahtevanih podatkov.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Kaj se zgodi z dokumentacijo, ko se podjetje zapre?

Ko podjetje ali samostojni podjetnik preneha poslovati, mora davčni zavezanec ali njen pravni naslednik obvestiti davčni organ, kje je dokumentacija, ki se še obvezno mora hraniti, oziroma kdo jo hrani.  To opredeljuje Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2).

Pravni nasvet

Če tega ne stori, je lahko kaznovan. Za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, je določena globa od 800 do 10.000 evrov. Za pravne osebe je globa določena glede na velikost gospodarske družbe. Male lahko plačajo od 1.200 do 15.000 evrov, srednje ali velike gospodarske družbe pa od 3.200 do 30.000 evrov.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Drugi zakoni, ki urejajo hrambo poslovne dokumentacije

Zakon o računovodstvu je temelj računovodskega dela. Poleg tega pa smo omenili še Slovenske računovodske standarde in Zakon o davčnem postopku. Posamezne določbe hranjenja poslovne dokumentacije določajo tudi Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Pravilnik o izvajanju zakona na dodano vrednost in Zakon o gospodarskih družbah.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Poslovno dokumentacijo imajo računovodstva, nato pa jo predajo podjetniku.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja