Go to Top

Zahteve DURS-a glede programov in blagajn (gotovinsko poslovanje)

Skladno s spremembami Zakona o davčnem postopku (osmi in deveti odstavek 38. člena) morajo vsi zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju upoštevati nova določila in zahteve zakonodajalca glede računalniških programov in elektronskih naprav s pomočjo katerih se ti računi izdajajo. Med gotovinska plačila štejemo: bankovce, kovance (ki so v obtoku kot plačilno sredstvo), plačilne in kreditne kartice ter čeke.

Paying With Euros At The Es Cana Hippy MarketRoki predložitve podatkov:

  • v treh (3) delovnih dneh po prejemu zahteve davčnega organa za predložitev izpisa podatkov oz.
  • na utemeljeno pisno zahtevo zavezanca lahko podaljša za največ pet (5) delovnih dni.

Tudi tisti zavezanci, ki pri svojem  poslovanju uporabljajo npr. klasične elektronske registrske blagajne, morajo v enakih rokih, na zahtevo, predložiti izpis podatkov o izdanih računih, ki vsebujejo vse podatke, ki so navedeni na izvorno izdanih računih, in seveda vse poznejše spremembe teh podatkov.

Kadar elektronska naprava, zaradi tehničnih lastnosti, ne omogoča določene oblike izpisa podatkov, se podatki predložijo v obliki izpisa kontrolnega traku registrske blagajne na papirju.

Podatki se osebno predložijo uradni osebi davčnega organa, ki opravlja davčni nadzor in sicer ali na standardni računalniški disketi velikosti 3.5 in (1,44 MB) ali na standardni zgoščenki (CD) kapacitete 700 MB ali na standardni zgoščenki (DVD) kapacitete 4,7 GB, lahko pa tudi na drugem nosilcu, le da se zagotovijo vsi ustrezni (predpisani) podatki.

Na ovojnici nosilca podatkov mora biti čitljivo izpisano:

  • naziv in davčna številka zavezanca za davek;
  • vrsta izpisa podatkov;
  • obdobje izpisa podatkov;
  • število zapisov v vsaki datoteki.

Priloga nosilcu podatkov je tudi papirni izpis prvih deset in zadnjih deset zapisov posameznih datotek na tem nosilcu.

Povezave:

Pripravila: Sabina Dimnik, DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja