Go to Top

Vsi ti zakoni

Zakonov, ki urejajo določena področja v Sloveniji, je veliko. Vsak podjetnik-začetnik se slej ko prej sreča z dilemo, kaj določena kratica zares pomeni oziroma v katerem zakonu najti prave informacije.

Temeljni predpis, ki ureja statusno-pravni položaj družb in samostojnih podjetnikov:
Zakon o gospodarskih družbah RS (ZGD-1)

Davčni predpisi:
Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

Predpisi s področja socialne varnosti:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2),
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

Predpis s področja zaposlovanja:
Zakon o delovnih razmerjih RS (ZDR-1)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) s spremembami

Predpis s področja obrti:
Obrtni zakon RS (ObrZ)

Predpis za obligacijska razmerja:
Obligacijski zakonik RS (OZ)

Predpis s področja avtorskih pravic:
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah RS (ZASP)

Predpisi s področja poslovanja preko interneta:
Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom)
Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)
Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)
Zakona o plačilnem prometu (ZPlaP)

Predpis v primeru stečaja ali prisilne poravnave:
Zakon o finančnem poslovanju RS, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Pripravila: Urška Petrič, Data d.o.o.

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja