Go to Top

Več registracij dopolnilne dejavnosti oz. popoldanski s. p.

Kadar se na SPOT točki zglasi oseba, ki želi registrirati dopolnilno dejavnost ali popoldanski s. p., ki je pogovorno uveljavljen izraz za dopolnilno dejavnost, jim referenti izpolnimo obrazec za vpis v register podjetij AJPES, obrazec za prijavo podatkov na FURS in obrazec za prijavo v zavarovanje kot popoldanski s. p. na ZZZS (M12 obrazec).

Odprtje popoldanskega s.p.

Popoldanski s. p. bo z ureditvijo zavarovanja z M12 obrazcem zavezan plačilu pavšala za zavarovanje za prispevek za PIZ in prispevek za zdravstvo, kljub temu, da mu osnovne prispevke za socialno zavarovanje plačuje že delodajalec iz naslova delovnega razmerja.

Ustanovitev podjetja

Struktura pavšalnega prispevka za zavarovanje

Prispevek za zdravstvo je sestavljen iz prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen v znesku 34,37 EUR. Višina prispevka za PIZ znaša 33,90 EUR. Skupni mesečni pavšalni prispevki za podjetnika, ki je registriral popoldanski s. p. torej znašajo 68,27 EUR. Prispevke mora podjetnik plačati do 20. v mesecu za pretekli mesec. Prispevke plača posebej za zdravstveni in posebej za pokojninsko-invalidski del prispevkov (dva plačilna naloga).

Informativni izračun plače

Zakonska prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pišite nam!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Pri postopku registracije popoldanskega s.p. vedno svetujemo, da redno zaposleni posamezniki, ki se odločijo za registracijo popoldanskega s.p,. preverijo morebitna določila v Pogodbi o zaposlitvi, ki so jo podpisali z delodajalcem. Le-ta včasih vsebuje klavzule, ki zaposlenemu prepovedujejo opravljati enake ali podobne dejavnosti kot jih opravlja njihov delodajalec.

Kdaj gre popoldanski s. p. v klasičen s.p.?

Več registracij dopolnilne dejavnosti oz. popoldanski s. p.V kolikor se zgodi, da delodajalec odpove Pogodbo o zaposlitvi, se je podjetnik dolžan z dopolnilno dejavnostjo prijaviti v zavarovanje na svojem s.p.. Tako njegov popoldanski s. p. postane klasičen s.p.. V tem primeru samostojni podjetnik preneha s plačevanjem pavšala za zavarovanje v znesku 68,27 EUR, ki ga je plačeval kot popoldanski s. p.. Prispevki za socialno zavarovanje mu kot samozaposlenemu v lastnem s.p. narastejo na 372,91 EUR.

V primeru, da se odločate za registracijo dopolnilne dejavnosti nas za termin registracije pokličite na 01 6001 530 ali nam pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja