Go to Top

Usposabljanje za varnost pri delu je potrebno obnavljati

Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. Ena izmed teh obveznosti je tudi usposabljanje za varnost in zdravje pri delu, ki pa se mora po potrebi obnavljati.

varnost pri deluDelodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje pri delu, vsem delavcem, tudi študentom in dijakom skladno z ZVZD-1. Ukrepi zajemajo preprečevanje in odpravljanje nevarnosti pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Delodajalec mora pisno oceno tveganja ter jo popravljati in dopolnjevati vsakokrat, ko ukrepi niso več zadostni za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Skladno z oceno tveganja mora poleg ostalih obveznosti tudi usposabljati delavce za varno in zdravo delo.

Usposabljanje lahko delodajalec opravi tudi sam, vendar mora v tem primeru opraviti splošen del strokovnega  izpita iz varnosti in zdrava pri delu.

Kdaj usposabljati?

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Vsebina se mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti. Usposobljenost za varno delo mora delodajalec  preverjati delodajalec na delovnem mestu.

Delodajalec mora določiti obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu. Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let.

Kaj pa samozaposleni?

Samozaposleni so za varnost in zdravje pri delu odgovorni sami. Vendar pa morajo poskrbeti za varnost in zdravje drugih oseb, na katere lahko vplivajo s svojo dejavnostjo. Tudi Inšpektorat za delo opozarja, da je smiselno, da tudi samozaposlene osebe izvajajo ukrepe po ZVZD-1.

Samozaposlena oseba pa mora oceniti tveganje pri svojem delu in v primeru, da obstajajo nevarnosti na nesreče in poklicne bolezni, mora izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Prekrški

Po ZVZD-1 je delodajalec v prekršku, če ne usposobi delavcev za varno in zdravo delo, če usposabljanje za varnost pri delu ni redno posodobljeno in tudi če redno ne preverja usposobljenosti za varno delo na delovnem mestu. Enako velja za samozaposleno osebo, ki ne oceni tveganja in ne izdela pisne ocene tveganja, če je ta potrebna.

Usposabljanje za varnost pri delu izvajamo tudi na Data d.o.o. Pri nas lahko  opravite tudi strokovni izpit.

Pripravila M. Guček

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja