Go to Top

Tuji delodajalec in dohodnina

Če prebivate v Sloveniji, dohodek iz delovnega razmerja pa prejemate iz tujine, boste za davčne namene obravnavani kot rezident Slovenije. Posledično to pomeni, da morate poročati davčnemu organu v Sloveniji o dohodkih, prejetih iz tujine! To obveznost izpolnite preko obrazca, na katerem napoveste dohodke, prejete iz tujine.

Tuji delodajalec in dohodnina – olajšave v napovedi

Zaposlitev pri tujem delodajalcu in dohodninaV napovedi lahko uveljavljate naslednjih nekaj olajšav:

  • odbitek tujega davka ali oprostitev;
  • obvezne prispevke za socialno varnost;
  • davčne olajšave;
  • stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini.

Kaj se zgodi v primeru pravilne napovedi…

… boste prejeli informativni izračun dohodnine (najkasneje do 15. junija tekočega leta za preteklo leto), ki se bo štel kot odločba, če nanj ne boste podali ugovora v roku 15 dni od datuma prejema. Informativni izračun bo poleg drugih podatkov (npr. o dohodku, olajšavah, ki ste jih uveljavljali, ipd.) vseboval tudi tiste o dohodkih iz tujine. Kljub temu, da ste med letom oddajali medletne napovedi, je treba odbitek tujega davka oziroma oprostitev zaradi priznanja pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni, uveljavljati tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine.

Izračun dohodnine – olajšava za otroke

…in kaj v primeru napačne napovedi?

V roku 15 dni od vročitve informativnega izračuna je potrebno ugovor zoper informativni izračun dohodnine, kjer poleg sprememb in dopolnitev podatkov o dohodkih, uveljavljate tudi odbitek tujega davka ali oprostitev, saj se vam bo upošteval pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni le pod tem pogojem.

Izračun dohodnine - oljašava za otroke

Tuji delodajalec in tujina – kaj, če pozabite oddati medletno napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja?

Oddate izpolnjen obrazec letne napovedi za odmero dohodnine, kjer podatke o dohodkih, prejetih iz tujine, vpišete tako pod rubriko 1100 – Dohodek iz delovnega razmerja, kot tudi pod rubriko Dodatni podatki o dohodkih, prejetih iz tujine.

Izračun dohodnine – olajšava za otroke

Kaj lahko uveljavljate v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v letni napovedi za odmero dohodnine?

  • odbitek tujega davka ali oprostitev (odbitek tujega davka ali oprostitev se prizna pri izračunu ali poračunu dohodnine na letni ravni le, če zavezanec uveljavlja odbitek tujega davka ali oprostitev tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine);
  • obvezne prispevke za socialno varnost;
  • davčne olajšave;
  • stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini, ki jih uveljavljate v priloženi vlogi.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja