Go to Top

Ukrepi za prestrukturiranje gospodarstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je osnovalo strategijo pametne specializacije za obdobje 2014-2020.

Pametna specializacija pomeni raziskovalno – inovacijsko strategijo držav, katere name je spodbujanje gospodarske rasti ter prehod v nov model gospodarske rasti.

Strategija pametne specializacije Slovenije predstavlja strateški in izvedbeni načrt za prestrukturiranje slovenskega gospodarstva in družbe s podporo EU sredstev v obdobju 2014-2020.

Bistvene točke strategije so:

  • strategija izhaja iz obstoječih prednosti in potencialov, ki jih ima Slovenija in upošteva dosežene kompetence in zmogljivosti na osnovi preteklih vlaganj ter naravne danosti Slovenije.
  • je osredotočena na učinke oz. vplive, ki jih bo izvajanje ukrepov imelo na gospodarski in družbeni razvoj
  • vključevati mora kritično maso potencialov.
  • temeljiti mora na podjetniškem pristopu (t.i. Entrepreneurial Discovery Process) odkrivanja tržnih priložnosti s strani podjetij in v sodelovanju z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami ter drugimi deležniki pri identifikaciji razvojnih priložnosti (t.i. bottom up pristop).

Strategija pametne specializacije se bo osredotočila tudi na ustvarjanje in dvig dodane vrednosti v vseh dejavnostih in s tem za njihovo prestrukturiranje, ena izmed ključnih prioritet pa bo ustvarjanje novih delovnih mest.

Slovenska strategija pametne specializacije je strategija na nacionalnem nivoju, z upoštevanjem razvojnih potencialov regij.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: Podjetniški portal

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja