Go to Top

Storitve kupovanja kriptovalut: Kdaj jih nadzira ATVP?

Če želite prodajati kriptovalute, tudi tujim pravnim osebam, boste najprej morali poskrbeti za ustanovitev podjetja in ustrezno registracijo dejavnosti (storitve kupovanja kriptovalut za tuj račun). Pri tem lahko naletite na kar nekaj nejasnosti. Zato priporočamo, da postopek opravite na VEM točki Data, kjer vam bodo podjetniški svetovalci pomagali izbrati ustrezne dejavnosti.

>>> Če razmišljate o odprtju podjetja, ki bi se ukvarjalo s kriptovautami, svojo poslovno idejo najprej preverite na našem brezplačnem izobraževanju!

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Kot smo že pisali, je Statistični urad RS (SURS) rudarjenje kriptovalut kot podjetniško dejavnost uvrstil pod šifro 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti. Če pa boste v okviru svojega podjetja nudili storitve kupovanja kriptovalut za tuj račun, registracija omenjene dejavnosti ne bo dovolj.

Storitve kupovanja kriptovalut za tuj račun

storitve kupovanja kriptovalutNa SURS-u so nam povedali, da storitve kupovanja kriptovalut za tuj račun spadajo pod dejavnost Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom (66.120).

Dejavnosti s šifro 66.120 podjetnik ne more registrirati brez dovoljenja Banke Slovenije in Dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika.

Borzni posrednik lahko opravlja svoje posle samo, če pridobi Dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika. Izda ga Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Za pridobitev dovoljenja mora posameznik uspešno opraviti preizkus strokovnih znanj in izpolnjevati zahtevane pogoje. Ko je preizkus znanja uspešno opravljen, mora na ATVP vložiti zahtevo za izdajo dovoljena. Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev mora predložiti še osebni dokument in potrdilo o plačani taksi. Ta znaša 200 evrov.

Na ATVP so nam pojasnili, da kriptoimetja ne predstavljajo vrednostnega papirja. Borzno blago pa lahko predstavljajo le, če se štejejo za surovino ali finančni instrument, ki ni hkrati tudi vrednostni papir. “Pod nadzor ATVP bi padla le dejavnost, ki bi bila povezana s kriptoimetji, ki bi imela naravo finančnega instrumenta, in katere opravljanje bi pomenilo opravljanje investicijske storitve ali posla.”

V tem primeru bi torej podjetnik moral pridobiti dovoljenje ATVP. Do tega trenutka agencije še nihče ni zaprosil za izdajo dovoljenja za opravljanje invseticijskih storitev in poslov v zvezi s kriptovalutami, so nam še povedali.

>>> Se odločate za nakup kriptovalut? Veste, kakšna so tveganja? >>> Nakup kriptovalut – da ali ne?

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Kdaj kriptovalute predstavljajo finančni instrument?

Ali je dejavnost pade pod nadzor ATVP, oziroma kdaj kriptoimetje predstavlja finančni instrument, je odvisno od vsebine imetja. Finančne instrumente sicer, v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), delimo na prenosljive vrednostne papirje, instrumente denarnega tipa, enote kolektivnih naložbenih podjemov ter na izvedene finančne instrumente.

Kot pojasnjujejo na ATVP, kriptovalute lahko predstavljajo finančni instrument. Ne predstavljajo pa vrednostnega papirja ali nematerializiranega vrednostnega papirja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja