Go to Top

Sodni cenilec je lahko registriran tudi kot s.p.

Sodni cenilec je lahko registriran tudi kot s.p. - Data d.o.o.

 

 

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Sodni cenilec med drugimi opravlja izdelavo strokovnih mnenj in izvidov na zahtevo sodišča. To vključuje gospodarske lastnosti stvari ali pravice, cenitev njene vrednosti oz. vrednosti na njej povzročene škode. Sodni cenilec opravi cenitev na podlagi odločbe o imenovanju sodnega cenilca, ki jo izda ministrstvo, pristojno za pravosodje.

 

Sodni cenilec lahko opravlja dejavnost občasno z ali brez opravljanja istovrstne neodvisne samostojne dejavnosti, kot tudi kontinuirano z ustrezno prijavljeno samostojno dejavnostjo. Tako je takšen cenilec lahko registriran tudi kot s.p..

Se poigravate z idejo o svojem poslu?

Na SPOT točki Data lahko ustanovite d. o. o. ali pa se odločite za ustanovitev s. p..

Postopek je enostaven in brezplačen. Pri njem je pomembno predvsem to, da pravilno izberete dejavnosti, s katerimi se boste v vašem podjetju ukvarjali.

In ne pozabite: dober računovodja je pametna naložba.

 

Sodni cenilec mora biti imenovan

Sodni cenilec je oseba, ki jo za to imenuje minister, pristojen za pravosodje. Ta sodnega cenilca imenuje za neomejen čas. Tako sodni cenilci ne morejo biti pravne osebe. Po odločbi o imenovanju ki jo izda minister, a še pred začetkom dela, mora pred ministrom izreči prisego. Njegovo imenovanje pa je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije. Ministrstvo izda tudi štampiljko in izkaznico ter ga vpiše v imenik sodnih cenilcev.

Informativni izračun dohodnine

Sodni cenilec je lahko registriran tudi kot s.p.Med pogoji, ki jih mora izpolnjevati sodni cenilec je univerzitetna izobrazba in delovne izkušnje

Med pogoje, ki jih mora takešn cenilec izpolnjevati za njihovo imenovanje so državljanstvo Republike Slovenije, katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švicarske konfederacije. Cenilec mora izkazati tudi popolno poslovno sposobnost in osebnostno primernost in nekaznovanost. Tako torej za sodnega cenilca ne sme biti uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je mogoče izreči kazen zapora več kot dve leti.

Bodoči sodni cenilec mora imeti tudi univerzitetno izobrazbo, a izjemoma visoko, višjo ali srednjo strokovno izobrazbo s področij, kjer primanjkuje sodnih cenilcev in ni kandidatov z ustrezno univerzitetno izobrazbo.

Minister lahko odredi tudi poseben preizkus strokovnosti, ki se opravlja pred komisijo.

Sodni cenilec mora imeti vsaj šest let delovnih izkušenj na področju kjer namerava opravljati delo sodnega cenilca. Ob pomanjkanju sodnih cenilcev na določenem področju izjemoma zadovoljuje tudi krajša doba izkušenj.

Sodni cenilec ne sme opravljati dejavnosti, ki so nezdružljive s njegovim delom. Cenilec mora tudi aktivno obvladati slovenski jezik.

Informativni izračun dohodnine

Sodni cenilec se mora redno izpopolnjevati

Sodni cenilec se mora v petih letih udeležiti najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj in za to mora predložiti tudi dokazila. V kolikor cenilec teh ne predloži, minister odredi suspenz in začne postopek za razrešitev cenilca.

Sodni cenilec je poplačan z nagrado

Sodni cenilec prejme za svoje delo nagrado in za njen izračun se uporablja tarifa za vrednotenje dela cenilca. Ta je opredeljena v v Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih.

Preberite tudi:

DATA d.o.o

SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja