Go to Top

Malim podjetjem na voljo še več garancij za bančne kredite

Zaradi velikega povpraševanja podjetniškega sektorja po garancijah za zavarovanje bančnih kreditov je Evropski investicijski sklad (EIF) Slovenskemu podjetniškemu skladu (SPS) v okviru programa “COSME – Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014-2020” povečal kvote garancij za dodatnih 130 milijonov evrov.

Na ta način bodo slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja do konca leta 2019 lahko najemala bančne kredite hitreje, lažje in ceneje. Izdane garancije SPS pa bodo pozavarovane s strani EIF. To v praksi pomeni, da bo malim podjetjem na voljo še več garancij za bančne kredite.

>>> Ste se v postopku za odprtje podjetja odločili, da boste davčno osnovo ugotavljali na podlagi normiranih odhodkov? Veste, kakšne so obveznosti normirancev?

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti?

Povečanje kvote izdanih garancij za bančne kredite

Zaradi velikega povpraševanja podjetniškega sektorja po omenjenih garancijskih shemah je SPS v začetku leta 2018 izrazil interes za povečanje kvote garancij. In sicer za 130 milijonov evrov, iz dosedanjih 180 na 310 milijonov evrov. Prav tako je podaljšal pogodbo za približno 14 mesecev, s trajanjem do konca leta 2019.

Kakšne so koristi za mikro, mala in srednje velika podjetja?

garancijSPS bo do konca leta 2019 podjetniškemu sektorju ponujal razpis v okviru garancijske sheme. Ta je namenjen financiranju investicijskih bančnih kreditov ali financiranju obratnih sredstev.

Izdana garancija SPSa za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih mala podjetja najemajo pri eni od sodelujočih bank, pomeni lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov. To se bo še posebej izkazalo pri nižjih zahtevah po dodatnem zavarovanju kreditov, ki bremeni podjetnika.

Največji del garancij (95 %) je SPS po sedanji statistiki odobril mikro in malim podjetjem, ki imajo manj kot 50 zaposlenih in so potrebovala sredstva za investicijska vlaganja ali obratna sredstva.

>>> Veliko koristnih nasvetov za vodenje poslov tisti, ki ste registrirali s.p. ali ustanovili d.o.o. dobite na naših izobraževanjih. Za podjetnike začetnike priporočamo predvsem Abecedo poslovanja in Podjetnik sem – kaj pa zdaj?

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

V največji meri podprta podjetja z garancijo SPSa financiranje namenijo za večja investicijska vlaganja. In sicer za nakup poslovnih prostorov in opreme, nakup nove tehnološke opreme in strojev. Pa tudi za širitev ter modernizacijo proizvodnje, investicije ob nakupu poslovnega objekta ali za prizidek k obstoječi proizvodni hali. V okviru obratnih sredstev pa je največkrat financiran nakup materiala, plač zaposlenih, storitve kooperantov, nabava blaga za prodajo.

Garancije SPSa se odobrijo na podlagi poslane vloge na SPS mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki ustrezajo razpisanim pogojem v okviru javnega razpisa Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja