Go to Top

Reorganizacija CSD: Kakšne novosti se obetajo?

Vlada je potrdila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu, katerega temelj je reorganizacija CSD (centrov za socialno delo). Nova organizacijska struktura CSD naj bi se začela izvajati 1. oktobra 2018. Novelo zakona mora zdaj obravnavati in sprejeti še Državni zbor.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Kakšne obveznosti s seboj prinese samozaposlitev?

Več informacij

Reorganizacija CSD bo poenotila delo centrov in poenostavila upravne postopke pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev. Strokovni delavci bodo tako lahko več časa namenili področju socialnega varstva, pri svojem delu pa bodo lahko bolj učinkoviti. Obenem bo reorganizacija CSD storitve centrov še bolj približala uporabnikom, obljubljajo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prijava na izobraževanje

Veste, kateri socialni transferji so vam na voljo?

Kaj prinaša reorganizacija CSD?

Kot pojasnjujejo na pristojnem ministrstvu, reorganizacija CSD prinaša tri med seboj povezane novosti. In sicer:

  • spremembo oziroma poenostavitev postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev z uvedbo informativne odločbe,
  • uvajanje socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu s prejemniki socialnih transferjev v socialnem varstvu in
  • novo organizacijsko strukturo CSD.

Informativni izračun plače

Vloge bomo oddajali samo enkrat

reorganizacija csdUvedba informativne odločbe za letne pravice bo razbremenila vlagatelje. Vloge za določene pravice se bodo na CSD namreč vlagale samo enkrat. Podaljševanje pravic pa bo avtomatizirano, saj bodo centri odločbe izdajali po uradni dolžnosti. Namen informativne odločbe je torej razbremeniti tako vlagatelje kot CSD.

Določene pravice, predvsem letne, bodo tako obravnavane avtomatsko in strankam ne bo potrebno vsako leto vlagati vloge. Testna oblika avtomatizirane informativne odločbe je načrtovana že za konec letošnjega leta.

Kako bo po novem potekal postopek za oddajanje vlog na CSD, si lahko preberete v prispevku Bomo vloge na CSD res oddajali samo enkrat?.

Prijava na izobraževanje

Poleg tega bo razvit in vzpostavljen celovit model socialne aktivacije. Zagotovil bo usklajeno in celostno obravnavo oseb, ki tvegajo revščino in so socialno izključene. Model socialne aktivacije bo ustrezno povezal vse relevantne institucije v procesu.

Reorganizacija CSD predvideva tudi spojitev več CSD v območni center, ki pokriva večje teritorialno območje. Predvidenih je 16 tovrstnih območnih centrov, sedanji centri pa bodo postali njihove enote.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja