Go to Top

Nova obdavčitev kapitalskih dobičkov

Letos bodo prvič z več davka obdavčili dobiček od prodaje kapitala. Gre za kapitalske dobičke in izvedene finančne instrumente, ki so bili odsvojeni v manj kot petih letih.

višji davekStopnja obdavčitve se skladno s 132. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) spreminja. Pri obračunu kapitalskih dobičkov doseženih od 1. januarja 2013 se uporablja nova obdavčitev oziroma nova davčna lestvica.

Izvedeni finančni instrumenti so pravice, katerih cena je posredno ali neposredno odvisna od cene vrednostnega papirja, tujih valut ali blaga oziroma višine obrestne mere. Osnovne oblike izvednih finančnih instrumentov so: terminski posel, terminska pogodba, opcija in zamenjava.

Kapitalski dobiček oziroma dobiček iz kapitala se nanaša na dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Kapital so nepremičnine in finančni kapital (vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah ter investicijski kuponi).

Finančni instrumenti bodo obdavčeni glede na dobo posedovanja po lestvici:

št. let posedovanja
davčna stopnja
do 5 let

25%

od 5 do 10 let

15%

od 10 do 15 let

10%

od 15 do 20 let

5%

Davčni zavezanec mora do konca februarja 2014 oddati napoved dohodka od dobička iz kapitala in napoved dohodka od odsvojenih izvedenih finančnih instrumentov.

Kapitalski dobiček se mora napovedati z oddajo obrazca Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov skupaj s popisnimi listi posameznega odsvojenega vrednostnega papirja.

V primeru, da potrebujete nasvet glede izpolnjevanja vaših davčnih obveznosti, se obrnite na davčno svetovanje Data d.o.o.

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb [hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja