Go to Top

Program Silvester: na Fursu zanikajo težave

Finančna uprava RS je pred enim mesecem posodobila program Silvester oziroma njegovi različici (7.0.0.4.) programov za davčni obračun Silvester Pelias za pripravo obračuna za pravne osebe in Silvester Fineus za pripravo davčnega obračuna za fizične osebe z dejavnostjo (torej tudi samostojne podjetnike).

Kljub temu, da naj bi imeli podjetniki z novima različicama programa Silvester težave, predvsem samostojnih podjetnikov, pa na Fursu pravijo, da težav niso zaznali. Doslej je davčni obračun za fizično osebo z dejavnostjo oddalo 39.343 podjetnikov.

izobraževanje

Zaključna bilanca za leto 2023

Če ste v dvomih, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha, smo za vas pripravili delavnico, ki zajema sestavo, obračun in izdelavo zaključnih poročil za zunanje institucije. Delavnice so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela, na voljo pa je le še termin 18. marca 2016.

Več informacij

Spremembe pri programu za pravne osebe – program Silvester Pelias:

  • Vsebina vrstic 11.5 in 11.6 obračuna,program Silvester
  • nekatere kontrole pri oddaji davčnega obračuna v primeru statusnih sprememb – za davčne obračune pri oddelitvah in izčlenitvah,
  • spremenjene so nekatere kontrole na prilogi 3a,
  • možnost koriščenja davčnih olajšav za Pomursko regijo je podaljšana do 31. 12. 2017.

Spremembe pri programu za fizične osebe z dejavnostjo – program Silvester Fineus:

  • Dodana je lestvica za izračun davka za leto 2016,
  • spremenjena je vsebina vrstic 3.6, 11.3 in 11.4 obračuna v sklopu »dejanski odhodki«,
  • spremenjena je vsebina vrstic 3.6, 11 in 11.3 obračuna v sklopu »normirani odhodki«,
  • olajšava po Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja za Pomursko regijo je podaljšana do 31. 12. 2017,
  • spremenjena je metodologija za izpolnjevanja obrazca (v pomoči programa),
  • za obračune od leta 2016 dalje v program trenutno ni možno vnašati prilog 3 in 4; prilogi morate dodati kot prilogi k oddanemu obračunu (lahko .pdf).

Program Silvester omogoča pripravo davčnega obračuna za davek od dohodkov pravnih oseb za koledarsko leto 2015 in 2016, obračune dohodnina za dohodke iz dejavnosti fizičnih oseb pa za koledarsko leto 2015 in z določenimi omejitvami glede Priloge 3 in 4 za koledarsko leto 2016, pišejo na Fursu.

Na Fursu pravijo, da nov program Silvester podjetnikom ne povzroča težav.

Klikni in deli

Tako pravne osebe (podjetja) kot fizične osebe z dejavnostjo (samostojni podjetniki, arhitekti, novinarji, kmetje, …) morajo davčni obračun za preteklo leto predložiti  najpozneje do 31. marca 2016. Davčni obračun se predloži v elektronski obliki prek portala e-Davki.

Med najpogostejšimi vprašanji, ki se pojavljajo med uporabniki programi, so ravno vprašanja o nameščanju novih verzij programov, ki je priporočljivo, obvezno pa, »če naletite na kakšne napake v programu, ki so bile odpravljene v novejši verziji«. Nova verzije aplikacije se sicer praviloma nameščajo avtomatsko, razen, če je uporabnik aplikacijo namestil ročno. S Fursa so še sporočili, da »imata oba programa razvito pomoč uporabnikom kot so kratka navodila, FAQ, metodologija in interaktivna pomoč pri samem vnosu podatkov (Preveri)«.

Podrobno: Zakon o dohodnini.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja