Go to Top

Prijava z obrazcem M12 tudi za sobodajalce!

Prijava za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen je obvezna za vse, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic. Vloži se na obrazcu M12. To velja tudi za sobodajalce, pri katerih je višina prispevka pojasnjena še dodatno.

Po zakonu je sobodajalec  oseba, ki opravlja dejavnost v skladu s predpisi o gostinstvu. Gostom lahko nudi do 15 ležišč in dejavnost opravlja le občasno, največ pet mesecev na leto. Vpisana mora biti v Poslovni register Slovenije.

Prijava z obrazcem M12 tudi za sobodajalce!

Dodatno pojasnilo

Obveznost zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen traja od vpisa do izbrisa iz Poslovnega registra. Ker pa lahko sobodajalci dejavnost opravljajo največ pet mesecev na leto, se višina prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje določi drugače. Pomnoži se znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter znesek prispevka po 55.a členu ZZVZZ s petimi meseci, dobljeno število pa deli z 12 mesecev.

Sobodajalci Mesečni pavšalni znesek Letni pavšalni znesek
od 1. aprila 2013 do 31. marca 2014 13,40 EUR 160,85 EUR
od 1. aprila 2014 dalje 13,26 EUR 159,25 EUR

 

Pripravila Maja Bohar

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja