Go to Top

Predložitev davčnega obračuna

V davčnem obračunu lahko zavezanci uveljavljajo tudi davčne olajšave, ki jih določa zakon o dohodnini in sicer:

  • olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj
  • olajšavo za investiranje
  • olajšavo za zaposlovanje
  • olajšavo za zaposlovanje invalidov
  • olajšavo za zavezanca invalida
  • olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju
  • olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
  • olajšavo za donacije.

Od ugotovljene davčne osnove tj. dobička morajo zavezanci plačati akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pri izračunu akontacije dohodnine se upoštevajo stopnje dohodnine iz davčne lestvice (od 16 do 41 odstotkov), zavezanci pa lahko upoštevajo tudi splošno olajšavo dodatno splošno olajšavo in posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane. Olajšavi lahko upoštevajo pod pogojem, da jim za posamezno davčno leto te olajšave niso bile upoštevane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec ali je bilo na ta način upoštevanih manj kot 5/12 teh olajšav.

Predložitev davčnega obračuna Vir: faceofmalawi.com

Na podlagi davčnega obračuna se določi tudi predhodna akontacija dohodnine, ki se v tekočem davčnem letu plačuje:

  • v mesečnih obrokih (če znesek predhodne akontacije presega 400 evrov) ali
  • v trimesečnih obrokih (če znesek predhodne akontacije ne presega 400 evrov).

Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. (Pojasnila za fizične osebe pravne osebe fizične osebe z dejavnostjo)

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Zavezancu pripada olajšava za plačane premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ), če jih je plačal zavezanec sam. Priznajo se v letu plačane premije ne glede na katero obdobje se nanašajo, vendar največ do zneska, ki je enak 24 odstotkom obveznih prispevkov za PIZ (delodajalčev in delavčev del) oziroma 5,844 odstotka plače ali pokojnine in ne več kot 2.683 26 evrov (za leto 2011). V primeru da premijo plačujeta oba (delodajalec in delavec) in premija znaša več kot 2.683 26 evrov se najprej odšteje olajšava za tisti del premije, ki jo plača delodajalec preostanek do polne olajšave pa se prizna kot znižanje letne davčne osnove delojemalcu (zavezancu za dohodnino).

Javni uslužbenci, katerim delodajalec plačuje premije za PDPZ, po zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence lahko uveljavljajo celotni znesek premije (do zakonsko določenih limitov), ki jo plačajo sami, saj se šteje kot da delodajalec ni vplačal ničesar. Seveda pa lahko olajšavo uveljavljajo le za znesek premij, ki so jih plačali sami ne pa tudi za znesek, ki ga je za njih delno ali v celoti plačal delodajalec.

Vir: DURS

Kategorije Davki Zakonodaja

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja