Go to Top

Poznate omejitve pri prostovoljnem delu v društvu?

Društvo je, skladno z Zakonom o društvih, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovijo ustanovitelj zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Namen, delovanje in cilj društva NI pridobivanje dobička, saj se morebiti ustvarjeni presežki namenjajo za nadaljnji obstoj in uresničevanje svojega namena. Seveda se ustvarjeni presežki tudi ne morejo deliti med člane.

Poznate omejitve pri prostovoljnem delu v društvu?

Člani ali nečlani lahko opravljajo prostovoljno delo v društvu, upoštevajoč Zakon o prostovoljstvu. Vsekakor je pri tovrstnem delu potrebno poznati tudi omejitve.

Na podlagi Zakona o dohodnini je dohodek prejet za prostovoljno delo obdavčen z akontacijo dohodnine, po stopnji 25%. Tovrstni dohodki se vključujejo tudi v sintetično, letno dohodnino skupaj z ostalimi dohodki fizične osebe (npr. plače).

Paziti je potrebno tudi pri povračilu stroškov prevoza, nočitve, dnevnice ipd., kadar jih društvo izplačuje fizičnim osebam, saj so neobdavčeni zneski le za prostovoljno sodelovanje pri neprofitni dejavnosti ter zneski, usklajeni z vladno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Prostovoljci lahko brez dodatnih davnih obremenitev dobijo povrnjen strošek oz. nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, ki pa letno ne sme znašati več kot 20% povprečne mesečne plače v RS (podatek iz meseca januarja preteklega leta). Lahko se uveljavijo višji stroški, vendar z ustreznimi dokazili (računi, pogodbe ipd.). V kolikor se izplačujejo višji zneski, so le-ti obdavčeni, akontacija dohodnine po stopnji 25%.

Avtorica: Katarina Kompara, Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja