Go to Top

Posebna davčna obravnava oškodovancev v snežni ujmi

V snežni ujmi so bile prizadete fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za davek. DURS je pripravil posebna navodila za postopanje v takih primerih, zato da se njihov položaj čim bolj olajša. Posebna davčna obravnava oškodovancev bo tako prednostna. 

Namen navodila je, da se prizadete pravne in fizične osebe v snežni ujmi med 31. januarjem in 9. februarjem 2014 seznani z možnostjo uporabe tistih določil zakonov, ki urejajo obdavčenje in davčni postopek, ki jim bodo olajšale davčni položaj.

davčna obravnavaOdpis, delni odpis oziroma obročno plačilo davka

Davčni zavezanci imajo možnost odpisa, delnega odpisa in obročnega plačila davka v primerih naravnih nesreč, kar je določeno v 101., 102. in 103. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

To je mogoče za fizične in poslovne subjekte, ni pa dovoljeno za določene vrste davka kot so akontacije davka, davčni odtegljaj, prispevke, globe, obveznosti v povezavi z izvršbo.

1.       Odpis, delni odpis in obročno plačilo davka fizičnim osebam

Za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo davka morajo davčni zavezanci izpolnjevati kriterije glede dohodkov, prihrankov in premoženja zavezanca. Vendar pa lahko davčni organ dovoli odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo davka davčnim zavezancem, ki ne izpolnjujejo teh pogojev pa so utrpeli škodo zaradi naravne nesreče in bi plačilo davka ogrozilo preživljanje zavezanca in družine. Rok za plačilo davka je moral poteči tri mesece pred nastankom naravne nesreče (38. člen Pravilnika za izvajanje Zakona o davčnem postopku).

Mogoče je odpis, delni odpis oziroma obročno odplačilo za največ 24 mesecev, po 103. členu pa za 12 oziroma 3 mesece.

Gre za posebno individualno obravnavo in za določene vrste davka ta možnost kljub temu ni dovoljena.

2.       Odlog in obročno plačilo davka poslovnim subjektom

Kot  velja za fizične osebe, se lahko tudi poslovnim subjektom omogoči odlog in obročno plačilo davka iz razloga naravne nesreče.

Za odlog plačila za dve leti oziroma plačila davka v 24 obrokih mora zavezancu groziti hujša gospodarska škoda, katero bi odlog oziroma obročno plačilo davka preprečilo.

Ostale možnosti

Poleg tega lahko zavezanci uveljavljajo davčne olajšave za donacije, možnost podaljšanja rokov za izpolnitev davčnih obveznosti ter vrnitev v prejšnje stanje. Posebna obravnava je določena za tudi za kmete.

Več informacij posebnih davčnih obravnavah lahko dobite tukaj.

Pripravila M. Guček

podpritenasPodprite nas tudi v drugem krogu tekmovanja za Evropsko podjetniško nagrado
Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja