Go to Top

Pogoji za opravljanje športne in kulturne dejavnosti

V vročih poletnih mesecih skoraj vsak od nas malce razmisli na to, kako bi potrošili svoj prosti čas, in nemalokdo pomisli na bodisi šport bodisi kulturne dogodke. V tem razdelku bomo govorili prav o registraciji teh dejavnosti pri podjetjih, o posebnih pogojih in zakonsko podlago pri njih.

Posebnosti na izobraževanju s področja športa in rekreacije ter kulture in umetnosti

Opravljanje dejavnosti na področju športa, ki se opravlja kot pridobitna dejavnost, kot tudi kulture in umetnosti se lahko izvaja tudi na poseben način:

Posameznik lahko samostojno kot poklic opravlja kulturno dejavnost ali športno dejavnost, kot samostojni ustvarjalec na področju kulture oz. športa, če je vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo oz. za šport.

Pogoji za opravljanje športne dejavnosti

Pogoji za opravljanje športne in kulturne dejavnosti

Opravljanje dejavnosti na področju športa, ki se opravlja kot pridobitna dejavnost, lahko opravljajo pravne osebe in posamezniki s stalnim prebivališčem v RS, ki so vpisani v razvid zasebnih športnih delavcev - 34. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 - odl. US, 110/02 - ZGO-1, 15/03 -ZOPA).

To dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in posamezniki s stalnim prebivališčem v RS, ki so vpisani v razvid zasebnih športnih delavcev - 34. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 - odl. US, 110/02 - ZGO-1, 15/03 -ZOPA).

Posameznik lahko na podlagi 34. člena Zakona o športu opravlja naloge v športu kot zasebni športni delavec, če:

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

  • ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za opravljanje te dejavnosti,
  • ima licenco za opravljanje dejavnosti v športu, če je predpisana,
  • mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje te dejavnosti,
  • obvlada slovenski jezik in
  • ima stalno prebivališče v RS.

Poleg navedenega pa lahko posameznik samostojno kot poklic opravlja športno dejavnost, če je v skladu z določbami 35. člena Zakona o športu vpisan v razvid poklicnih športnikov.

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije, lahko tako vključuje vsakršno izobraževanje na tem področju, ki je formalno organizirano, bodisi za skupine ali posameznike, in lahko poteka v različnih oblikah in v različnih okoljih. Tako so to lahko jahalne šole, plavalne šole, dejavnosti samostojnih športnih inštruktorjev, učiteljev in trenerjev –  npr. poučevanje joge.

Pogoji za opravljanje kulturne dejavnosti

Registracija podjetja je na VEM točki DATA brezplačna. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Pogoji za vpis kot samostojni ustvarjalec na področju kulture (82. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo):

  • da kandidat opravlja samostojno specializiran poklic na področjih iz 4. člena tega zakona in ni uživalec pokojnine,
  • da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti.

V izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, se vključuje tisto, ki je formalno organizirano, poteka lahko v različnih oblikah in je predvsem namenjen prostemu času in osebnostnem razvoju, saj ne vodi do pridobitve naziva poklicne ali strokovne izobrazbe, oz do strokovnih ali znanstvenih naslovov. Tako je to lahko poučevanje igranja glasbil, poučevanje plesa, risanja in igre.

Preberite tudi Standardna klasifikacija dejavnosti: Izobraževanja.

Vabimo vas na brezplačno predavanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer boste izvedeli več o klasifikaciji dejavnosti.

Prijava na izobraževanje

DATA d.o.o

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja