Go to Top

Po novem letu nič več ugodnosti za izvoz v EU

Z novim letom prične veljati uredba EU,  s katero bodo države izgubile nekatere ugodnosti za izvoz v EU, med drugim tudi Rusija, pomembna gospodarska partnerica Slovenije.

internacionalizacijaUredba se nanaša na splošni sistem preferencialov (General System of Preferences – GSP), ki spodbuja uvoz iz določenih držav s popolno ali delno oprostitvijo plačila carinskih dajatev pri uvozu izdelkov. Uredba uveljavlja tri režime, splošni režim, posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje ter posebni spodbujevalni režim za najmanj razvite države. Veljala bo veljala 10 let, do 31. decembra 2023.

Število držav upravičenk se bo zmanjšalo. Ugodnosti bodo izgubile države z visokim oziroma višjim srednjim dohodkom na prebivalca, kot so na primer nekatere arabske države, države Latinske Amerike ter pomembna gospodarska partnerica za Slovenijo, Rusija. Od leta 2015 bo poleg drugih držav ugodnosti izgubila tudi Kitajska.

Nov režim bo podpiral države v razvoju, še posebej tiste, ki spoštujejo temeljne konvencije Združenih narodov in Mednarodne organizacije dela.

Po drugi strani pa se bo tudi razširil seznam proizvodov, za katere bodo carinske dajatve ukinjene.

Seznam držav se bo redno posodabljal glede na bruto domači dohodek na prebivalca, sklepanje novih sporazumov o prosti trgovini med EU in državami upravičenkami ter izpolnjevanje pogojev.

Vpliv na Slovenijo

Slovenski izvozniki z novim režimom ne bodo neposredno prizadeti, vplivalo pa bo na slovenske izvoznike iz teh držav, saj bodo določene višje carine. Če bo nov režim vplival tudi na politično okolje, bi to potencialno lahko vodilo do dajatev za podjetja iz EU, s tem tudi za slovenske izvoznike.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja