Go to Top

Plačilna nesposobnost pravnih oseb

Družbe in podjetniki, ki so za leto 2015 predložili letna poročila, so povečali število zaposlenih, prihodke, neto dodano vrednost in neto celotni dobiček, kažejo podatki Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Podatki še kažejo, da je bila plačilna nesposobnost v lanskem letu prisotna pri 5.397  pravnih osebah.

Plačilna nesposobnost: prek 5000 pravnih oseb, največ v področju trgovine

plačilna nesposobnostPodatki Ajpesa kažejo, da so številke za leto 2015, razen pri plačilni disciplini, v zelenem. V letu 2015 je bilo 5.397 plačilno nesposobnih pravnih oseb. “Dospele neporavnane obveznosti nad pet dni neprekinjeno v letu 2015 imajo trend upadanja, število plačilno nesposobnih subjektov in njihov znesek sta manjša tudi v primerjavi s preteklimi leti. Tudi v obdobju med januarjem in marcem letos sta se v primerjavi s povprečji preteklih let zmanjšala tako povprečni dnevni znesek kot tudi število pravnih oseb z likvidnostnimi težavami, pri samostojnih podjetnikih pa se je povprečni dnevni znesek nekoliko povečal, njihovo število pa upadlo. Plačilna nesposobnost pravnih oseb se je najbolj izrazito pokazala na področjih trgovine, sledi gradbeništvo, področje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter predelovalne dejavnosti, pri podjetnikih je pomembno še področje gostinstva,” so še zapisali.

Področja, ki jih Ajpes ocenjuje za pozitivna in v primerjavi z lanskim letom boljša oziroma višja, so število družb, število zaposlenih, povprečna plača na zaposlenega  – ta se je povečala za osem evrov, in sicer na 1.504 evrov –, prihodki na domačem in tujem trgu, odhodki, neto dodana vrednost, neto dodana vrednost na zaposlenega ter neto celotni dobiček.

Družbe in podjetniki: v 2015 za 14 evrov nominalno večja plača

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1.504 evrov. V primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v družbah, ki so predložile letna poročila za leto 2014, je bila nominalno večja za 14 evrov, ob 0,5 odstotnem znižanju cen življenjskih potrebščin pa realno višja za 1,5 odstotka. “Če ugotavljamo povprečno mesečno plačo na zaposlenega v letu 2014 iz podatkov letnih poročil za leto 2015 (podatki za prejšnje leto), je ta znašala 1.496 evrov in bila realno višja za 1,1 odstotka,” ugotavljajo na Ajpesu.

Povprečna plača na zaposlenega se je v letu 2015 povečala za osem evrov.

Klikni in deli

Družbe in podjetniki v 2015: postavke poslovnega izida v tisoč evrih

 GOSPODARSKE DRUŽBESAMOSTOJNI PODJETNIKI
ŠTEVILO SUBJEKTOV65.21462.159
ŠTEVILO ZAPOSLENIH444.83941.005
PRIHODKI81.780.5494.710.767
PRIHODKI NA TUJEM TRGU30.256.931543.815
ODHODKI79.669.3844.349.779
NETO DODANA VREDNOST18.293.5371.282.250
NETO DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA V EUR**41.12412.429
NETO CELOTNI DOBIČEK OZ. NETO PODJETNIKOV DOHODEK2.111.165360.988
DELEŽ KAPITALA V OBVEZNOSTIH DO VIROV SREDSTEV V %44,856,3
**Za s.p. je podatek izračunan na nosilca dejavnosti
VIR: Ajpes

Povečano število samostojnih podjetnikov

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2014 jih je predložilo 67.500 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih dohodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2015 20.026, v letu 2014 pa 12.153, pišejo na Ajpesu.

Letna poročila za leto 2015 je predložilo tudi 341 zadrug, ki so skupaj ustvarile 760.342 tisoč evrov prihodkov in imele 3.059 zaposlenih.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Svoboda ali šef? Dopust, bolniška? Rutina ali izzivi? Preverite, kakšne so prednost in slabosti samozaposlitve!

Več informacij

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja