Go to Top

Overitev podpisov na VEM točki

Sprašujete nas ali lahko referenti VEM točke overjamo podpise na vseh dokumentih, ki potrebujejo overitev?

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Za bodoče podjetnike: postopki pred, med in po ustanovitvi podjetja.

Več informacij

Referenti VEM točk nismo overitveni organ. Overitve podpisov lahko opravimo le v primerih in pri postopkih za katere smo pristojni. To pomeni, da lahko overimo podpise na obrazcu Izjava lastnika objekta pri postopku registracije samostojnega podjetnika in pri postopku registracije družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) v kolikor lastnik objekta (stanovanja) osebno pride na VEM točko, kjer bo potekala ali pa je že bila narejena vloga za registracijo s. p.

Overitev podpisov na VEM točkiPri registraciji d. o. o., lahko bodoči lastniki podjetja overjeno izjavo lastnika objekta prinesejo s seboj (v kolikor sami niso lastniki ali vsaj 25% lastniki objekta) ali pa jo podpiše lastnik objekta, ki je osebno prisoten na registraciji oziroma je lastnik ali solastnik eden od ustanoviteljev podjetja prisoten pri postopku registracije d. o. o. V zadnjem primeru fizična oseba da soglasje (bodoči) pravni osebi za poslovanje na naslovu čigar lastnik ali solastnik je.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Overitev podpisov na vlogi za registracijo d.o.o.

Overimo pa vedno tudi podpise na dokumentih, ki jih pripravimo pri registraciji d. o. o. na VEM točki. Kot najbrž že veste morajo na postopek d. o. o. osebno priti bodoči družbeniki in bodoči zastopniki podjetja z osebnim dokumentom. Pri postopku registracije referenti vedno kopiramo osebne dokumente (seveda z dovoljenjem strank pri registraciji) to pa zato, da lahko pred oddajo vloge na registrsko sodišče, overimo podpise bodočih družbenikov in zastopnikov podjetja. Overitev pomeni, da vpišemo podatke osebe iz osebnega dokumenta, se podpišemo in ožigosamo polje overitve. S tem dejanjem sporočamo registrskemu organu, da je pri postopku registracije ustrezen obrazec osebno podpisala oseba, ki bo družbenik in ali zastopnik v podjetju, ki se ustanavlja.

Ali lahko referent VEM točke overja podpise na vseh dokumentih, ki potrebujejo overitev? #podjetništvo

Klikni in deli

Overitev Izjave lastnika objekta

O postopku overitve Izjave lastnika objekta, smo že večkrat podrobno pisali. Še vedno vas veliko sprašuje, kdo mora overiti izjavo, ali so to vsi lastniki objekta ali je lahko le en solastnik, ali je potrebno vpisovati številko vpisa v zemljiško knjigo nepremičnine, ali lahko opravite postopek registracije podjetja in naknadno dostavite izjavo lastnika objekta in podobno.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Izjavo lastnika objekta, kadar podjetnik sam ni lastnik ali vsaj 25% lastnik objekta, lahko overi le eden od solastnikov objekta (vsaj 25% solastnik), kadar je več solastnikov objekta. Kot smo že večkrat pisali, se overitev podpisa na izjavi lastnika objekta lahko opravi na Upravni enoti (cena overitve 3,00 EUR) ali pri notarju (cena overitve 17,00 EUR) ali osebno na VEM točki (brezplačna overitev). Na obrazec izjave lastnika objekta ni potrebno vpisovati številko zemljiškoknjižnega vpisa. Podjetnik lahko pride najprej na postopek registracije podjetja, nato pa naknadno dostavi na VEM točko overjeno izjavo lastnika objekta. Vloge do prejema izjave lastnika objekta, referenti VEM točke ne moremo poslati na registrski organ (AJPES, sodišče).

Kako je v primeru, ko želi lastnik objekta izjavo lastnika objekta overiti na eni VEM točki, registracijo pa podjetnik kateremu je izjava namenjena želi opraviti na drugi VEM točki? Tak postopek ni dovoljen in ga ne dovoli registrski organ (AJPES oziroma registrsko sodišče). Kot smo napisali že na začetku tega prispevka, VEM točke nismo registrski organ kot so to notarji in v določenih primerih Upravne enote. Podjetnik, ki želi na določeni VEM točki opraviti postopek registracije podjetja, mora poskrbeti, da se v primeru overitve izjave lastnika objekta na VEM točki, lastnik objekta zglasi na isti VEM točki, kjer bo potekala registracija podjetja.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Pripravila: Bogdana Rejc.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja