Go to Top

Overitev podpisa: pri notarju 17, na upravni enoti 3 evre, na VEM točki pa zastonj!

Overitev podpisa izjave lastnika objekta lahko na naši točki opravite brezplačno!

Če se kot bodoči podjetnik podate med dokumentacijo, ki mora biti izpolnjena pred registracijo podjetja, in če je vaš poslovni naslov na naslovu objekta, ki ni v vaši lasti, morate pred registracijo pridobiti tudi izjavo lastnika objekta, da lahko poslujete na njegovem naslovu, ta izjava pa bo potrebovala tudi overitev podpisa. Overitev podpisa vas bo pri notarju stala 17 evrov, na upravnih enotah po novem 3 evre, na vseh VEM točkah po državi, vključno z VEM točko DATA, pa vas overitev podpisa ne bo stala nič. Od novembra lani pa glede prijave poslovnega naslova veljajo tudi nova pravila.

Ste pripravljeni na skok v podjetništvo?

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Pripravili smo cel kup dobrih razlogov, zakaj je samozaposlitev lahko vaša odlična izbira.

Več informacij

Overitev podpisa na upravnih enotah se je podražila

Z majsko spremembo Zakona o upravnih taksah (ZUT) so se spremenile cene nekaterih taksnih tarif.

overitev podpisaCene za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa, boste po novem odšteli 4 cente manj, za pritožbo in druga pravna sredstva, ugovor zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni zadevi, ter ugovor na oceno opravljenega vozniškega izpita pa 2 centa manj. Tudi za odločbe in sklepe, ki se umeščajo pod tarifno številko 3, boste odšteli 2 centa manj, nekaj centov manj pa boste odšteli tudi za potrdila pod tarifno številko 4.

Brezplačna registracija podjetja

Dvignile pa so se nekatere cene iz tarifne številke 7 (gre za vloge in odločbe priznavanja, denimo za vlogo za priznavanje na podlagi minimalnih pogojev usposobljenosti za sektorske poklic boste odšteli 10 evrov več, 25 namesto 15). Dvignila se je pa tudi cena za overitev podpisa, prepisa ali kopije, in sicer za 45 odstotkov, na 3 evre. Cena za overitev podpisa je do julija 2011 znašala 1,16 evra, do konca decembra 2011 1,26 evra, od januarja 2012 dalje pa 1,35 evra (preverite gibanje cen za ostale taksne tarife). Od maja letos boste torej za overitev podpisa na upravni enoti odšteli 3 evre. Cena za overitev, če to storite pri notarju, znaša 17 evrov. Izjavo lahko overite brezplačno na kateri koli točki VEM, seveda to storitev za vas opravimo brezplačno tudi na VEM točki DATA.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kako izbrati poslovni naslov?

Za poslovni naslov izberete kraj, ulico in hišno številko, kjer boste opravljali dejavnost oziroma, kjer boste pretežno vodili posle. Za poslovni naslov  je mogoče določiti:

  • kraj, v katerem boste opravljali dejavnost ali
  • kraj, kjer boste v glavnem vodili posle podjetja ali
  • kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe.

Če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu, ki ga želite registrirati, morate prijavi za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu.  Na poslovnem naslovu mora podjetnik ali podjetje sprejemati uradne poštne pošiljke.

Brezplačna registracija podjetja

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Zadostuje tudi podpis enega izmed solastnikov

Izjavo lastnika objekta potrebujete takrat, ko želite imeti sedež podjetja na naslovu objekta, ki ni v vaši lasti. Izjavo v tem primeru potrebujete ob registraciji ali ob spremembi naslova oziroma sedeža podjetja. Od novembra lani pa velja, da v primeru, če je objekt v solastništvu, zadostuje izjava le enega izmed solastnikov objekta na bodočem poslovnem naslovu. V primeru, da je podjetnik tudi sam solastnik, dodatne izjave drugih solastnikov ne potrebuje.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kaj pa, če solastniki temu nasprotujejo?

Od novembra lani sicer velja tudi pravilo, da bo lahko Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) začel s postopkom izbrisa samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije, če bodo prijavi poslovnega naslova v objektu nasprotovali vsi solastniki ali če bo izdana sodna odločba (sodba, sklep), iz katerega bo izhajalo, da podjetnik ni upravičen do poslovanja v tem objektu na navedenem poslovnem naslovu.

Če želite overiti izjavo lastnika objekta, vas bo ta na upravni enoti stala 3 evre, pri notarju 17, na VEM točkah pa nič!

Klikni in deli

Preberite tudi:

Za več informacij in pomoč pri postopku registracije podjetja, so vam na voljo referenti VEM točke DATA, katere lahko kontaktirate preko telefonske številke 01 600 15 30 ali preko email naslova data@data.si.

Brezplačna registracija podjetja

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja