Go to Top

Omejili področja osebnega dopolnilnega dela

Omejili področja osebnega dopolnilnega dela

V Zakonu o preprečevanju dela na črno in zaposlovanja na črno so naštete dejavnosti oziroma dela, ki se ne štejejo za delo na črno. Med ta dela spadajo medsebojna sosedska pomoč, delo v lastni režiji, nujno delo, humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo in osebno dopolnilno delo.

Kot osebno dopolnilno delo se štejejo gospodinjska dela in podobna manjša opravila. Ta se lahko opravljajo samo, če ne gre za delo za pravno osebo, tujo pravno osebo ali samozaposleno osebo. V tem primeru mora vrednotnico kupiti naročnik dela, ki je v tem primeru zavezanec za plačilo.

Osebno dopolnilno delo je od 1. januarja omejeno na enajst skupin dejavnosti: sedem jih smejo izvajalci opravljati le za posameznike, štiri tudi za za pravno osebe in samostojne podjetnike.

Seznam vseh vrst del si lahko ogledate tukaj.

Seznam se bo v prihodnosti glede na potrebe morda razširili in dopolnil. Prvi predvideni pregled na podlagi odzivov po uveljavitvi novega pravilnika je predviden pred iztekom prehodnega obdobja, torej pred 30. junijem 2015.

Tisti, ki so osebno dopolnilno delo opravljali še po starih predpisih, torej že pred 31. decembrom 2014, smejo še vedno opravljati dejavnosti po predpisu iz leta 2002. Prav tako jim ni potrebno kupovati vrednotnic za socialne prispevke. Dejavnost lahko opravljajo pod pogoji starega predpisa do 30. junija 2015.

Za vse, ki so po 1. januarju 2015 prijavili osebno dopolnilno delo, velja obvezna uporaba vrednotnic. Seznam vseh, ki bodo opravljali osebno dopolnilno delo bo vodila javna agencija AJPES. Več o temu smo pisali tukaj. Vrednotnico je mogoče pridobiti preko portala e-uprava ali osebno na upravni enoti.

Ali želite v svojem podjetju angažirati novo osebo,  pa ne veste, kaj je za podjetje v tem trenutku najbolj optimalno s stroškovnega vidika? Vabljeni na naš seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev? Za vsa dodatna vprašanja so vam na voljo naši svetovalci na telefonski številki 01 600 1530 in na e-mailu [email protected].

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja