Go to Top

Oddaja nepremičnin na Hrvaškem: ste prijavili?

Oddaja nepremičnin na Hrvaškem je dejavnost, ki jo morate urediti  skladu z zakonodajo. Pozor: ni dovolj, da to dejavnost prijavite samo na Hrvaškem!

Če je oddaja nepremičnin na Hrvaškem vaš način za dodatni prihodek in ste fizična oseba, morate seveda od tega dohodka plačevati davke. Tudi če že plačujete davek na Hrvaškem, morate tudi v Sloveniji napovedati to dejavnost Finančni upravi RS (FURS) in se vpisati v davčni register. Če tega ne storite, si lahko prislužite kazen.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Oddaja nepremičnin na Hrvaškem – fizična oseba

Kot fizična oseba morate namreč upoštevati hrvaško in slovensko davčno zakonodajo. Katere so vaše obveznosti?

Prijava na Hrvaškem

Na uradu za turizem morate dobiti dovoljenje in opraviti kategorizacijo. Na hrvaški davčni upravi se nato identificirati za namene DDV (na Hrvaškem je stopnja DDV 13-odstotna). Registracijo za DDV morate opraviti pred sklenitvijo prve pogodbe!

Na  Hrvaškem boste torej zavezanec za plačilo davka na dohodke iz dejavnosti. Seveda morate voditi tudi poslovne knjige in izdajati račune. Pozanimajte se o možnosti pavšalne obdavčitve za manjše najemodajalce (trenutno velja omejitev prihodka 230.000 kun letno). Pavšal pa je odvisen od lokacije nepremičnine in števila postelj. Pavšalisti morajo vsako leto oddati davčno napoved hrvaškemu davčnemu uradu.

Prijava v Sloveniji

Oddaja nepremičnin na HrvaškemČe je zavezanec davčni rezident Slovenije in na Hrvaškem ustvarja dohodke iz oddajanja nepremičnin v turistični najem, mora torej dohodek iz dejavnosti prikazati tudi v Sloveniji, opozarja izkušeni davčni svetovalec iz podjetja Data, d.o.o., Jure Filip. Če v Sloveniji ne opravlja druge registrirane dejavnosti, mora v davčni register predložiti poseben obrazec in priglasiti opravljanje dejavnosti v tujini.

Do 31. marca tekočega leta mora za preteklo leto FURS-u predložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Na tej podlagi se potem določi predhodna akontacija oziroma akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Informativni izračun dohodnine 

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa, da mora zavezanec ugotoviti višino prihodkov in odhodkov, ki jih je v posameznem davčnem letu dosegel v zvezi z opravljanjem dejavnosti v tujini.

Odhodkov ne ugotavlja, če ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. Takšnemu zavezancu se namreč že po zakonu priznajo normirani odhodki v višini 80 odstotkov ustvarjenih prihodkov. Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se v tem primeru odmeri po 20-odstotni davčni stopnji in se šteje za dokončen davek.

Na FURS oddate davčni obračun s prihodki in (davčno priznanimi) odhodki. Pozor: na Hrvaškem plačani DDV ne sodi med davčno priznane odhodke! Seveda pa se pri obdavčitvi v Sloveniji upošteva davek, plačan na Hrvaškem.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja