Go to Top

Ocenjevalec vin kot poslovna dejavnost

Ocenjevalec vin kot poslovna dejavnost - Data d.o.o.

 

Najverjetneje poznate kakšno delo morate opravljati kot ocenjevalec vin? Ta mora poleg ocenjevanja in razvrščanja kvalitete dejansko skrbeti za vino od trenutka nabave  do njegove postrežbe. Prevod iz francoščine bi dejansko pomenil vinski strežaj.

Poleg vin, mora ocenjevalec vin znati ocenjevati tudi mošt in druge proizvode iz grozdja in vina, če ti nosijo oznako sorte ali porekla. Ocenjevalec vin mora organoleptično oceniti vino še pred izdajo proizvoda v promet.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Ocenjevalec vin deluje kot del petčlanske komisije

Tako preizkušanje vzorcev navadno izvaja najmanj petčlanska komisija pokuševalcev pod okriljem pooblaščenih organizacij.

Pokuševalec vin se razlikuje od sommelier-ja

Tako imenovani sommelier in okuševalec vin se razlikujeta v tem, da sommelier deluje na področju strežbe vin in s skladnostjo hrane ter vina. Pokuševalec vin pa ocenjuje vino z namenom ustreznosti karakteristik za njegovo uživanje.

Poslovna dejavnost ocenjevanja vin

Ocenjevalec vin ali okuševalec vin mora biti posameznik, ki mora imeti ustrezno izobrazbo in se udeležuje predpisanih strokovnih izobraževanj.

Ocenjevalec vin mora delovati v okviru pooblaščene organizacije za ocenjevanje vina

Ocenjevanje vin lahko izvajajo le pooblaščene organizacije. Te izbere na podlagi javnega razpisa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Take organizacije morajo izpolnjevati pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti.

Ocenjevalec, kot posameznik, mora imeti najmanj 18 in največ 70 let, lahko tudi več, pod pogojem da vsako leto uspešno opravi preizkus organoleptičnih sposobnosti pri pooblaščeni organizaciji.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Ocenjevalec vin mora imeti vsaj srednješolsko izobrazbo

Ocenjevalec mora imeti tudi najmanj srednješolsko izobrazbo, opraviti pa mora tudi predpisani preizkus organoleptičnih sposobnosti poznavanja enologije ter predpisov o vinogradništvu in vinarstvu. Po opravljenem preizkusu je ocenjevalec imenovan s strani pristojnega ministra.

Za komisijsko sodelovanje mora ocenjevalec vin enkrat na dve leti opraviti dodatna izobraževanja, ter enkrat na štiri leta obnoviti preizkus organoleptičnih sposobnosti. Slednji preizkus obsega 45 ur v treh zaporednih tednih in zajema:

  • spoznavanje metod senzoričnega ocenjevanja,
  • značilnosti čutil,
  • čutne zaznave,
  • spoznavanje poteka senzoričnega ocenjevanja,
  • predstavitev senzoričnih lastnosti in značilnosti vina ter preostali vplivi na kakovost
  • značaj vina.

Izobraževanja in obnovitvene preizkuse opravlja Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.

DATA d.o.o

SPOT

 

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja