Go to Top

Obročno odplačevanje davčnih obveznosti

O odlogu davčnih obveznosti smo že pisali. Podjetnik pa ima poleg odloga možnost tudi, da davčne obveznosti poplača po obrokih.

Odlog davčnih obveznosti je urejen v 102. členu Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2, obročno odplačevanje pa je urejeno v 103. členu ZDavP-2. To možnost lahko podjetnik uporabi, če davčni zavezanec ne izkaže nevarnosti hujše gospodarske škode, in sicer tako, da davčni zavezanec predloži instrument zavarovanja ali omogoči davčni službi vknjižbo zastavne pravice. Odlog oziroma obročno plačilo se lahko dovoli za 12 mesecev oz. v 12. mesečnih obrokih. Poslovni subjekti vlogo (pdf, doc) vložijo pri pristojnem davčnem uradu. Vlogo je mogoče oddati tudi prek sistema eDavki.

Če se odločite za obročno plačevanje, se vam obračunajo obresti in sicer po referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči, ki jo objavi Evropska komisija, v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.

Obročno odplačevanje pa ne morete koristiti za akontacijo davka, prispevke za zdravstveno zavarovanje, pokojninsko ter invalidsko zavarovanje.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: DURS

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja