Go to Top

Objavljen razpis P1 plus 2019 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

 Z  garancijo Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnega kredita!

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 15.03.2019 objavil javni razpis P1 plus 2019Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije SPSa bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Aktualni razpisi

Skupno razpisanih 79,2 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,65 % do 1,15 %, prilagojena pa je stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G) in glede na starost podjetja.

Kako se lahko prijavite na javni razpis P1 plus 2019?

Na podlagi pozitivnega sklepa banke se lahko prijavite na javni razpis P1 plus 2019! V primeru pozitivne ocene s strani SPSa se izda garancija za zavarovanje bančnega kredita.

Pravni nasvet

Z izdajo garancije se še:

  • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maksimalne višine 250.000 EUR in mikro garancije za obratna sredstva do maksimalne višine 200.000 EUR,
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
  • zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,
  • strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava. 

Kakšen je postopek pridobitve garancije?

Želite odpreti s.p. ali d.o.o.? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Postopek pridobitve garancije je enostaven, postopek odobritve pa hiter (povprečen čas od oddaje vloge do odobritve cca 1 mesec, oziroma max 45 dni)!

Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2020!

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 5.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1. 9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2019.

Vir: SPS

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja