Go to Top

Nov pogoj za družine s tremi ali več otroki, da dobijo dodatek za veliko družino

Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati  31. 5. 2012, je za pridobitev pravice do dodatka za veliko družino določil dodaten pogoj.

Dodaten pogoj je, da povprečni  mesečni dohodek na osebo ne presega 64% neto povprečne plače skladno z določili Nov pogoj za družine s tremi ali več otroki, da dobijo dodatek za veliko družinoZakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se uporabljajo za odločanje o pravici do otroškega dodatka. Ker je zaradi dodatnega pogoja odločanje o pravici do dodatka za veliko družino vsebinsko veliko bolj zahtevno, se izdaja odločb o upravičenosti do dodatka za veliko družino za upravičence, ki prejemajo otroški dodatek predvideva v mesecu septembru 2013.  Ministrstvo bo dodatek za veliko družino izplačalo po izdaji odločb upravičencem.
Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo in imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta.

Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in izpolnjuje premoženjski cenzusa, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oz. 631,93 evra na družinskega člana. Pravico ima tudi eden od polnoletnih otrok, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

Dodatek za družino s tremi otroki od 1. julija 2011 znaša 393,46 evrovza družino s štirimi ali več otroki pa 479,83 evrov.Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku.

Za vse vlagatelje vloge za otroški dodatek oziroma vloge ob povečanju števila otrok v družini center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti in NI TREBA VLAGATI posebne vloge.

V letu 2013 bo izplačilo dodatka za veliko družino predvidoma v septembru in oktobru.

Vir: MDDSZ

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja